Overlæge til Røntgen, Regionshospitalet Gødstrup Røntgenafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup søger en overlægekollega.

Dette job er udløbet

Vi leder efter den helt rigtige overlæge og kollega, der har interesse i at udvikle både sig selv og afdelingen.
Vi er interesseret i at høre fra dig både hvis du er interesseret i en “generalist-ansættelse” med brede kompetencer, men også hvis du har mere snævre interesser som fx MSK, børneradiologi eller abdominalkirurgi.

I januar 2022 skrev vi danmarkshistorie med udflytningen til et spritnyt hospital i Gødstrup og en ny, opdateret og udvidet maskinpark. Vi kan med sikkerhed i stemmen sige, at vi er en topmoderne afdeling med CT, MR, UL, konventionel røntgen, gennemlysning og intervention. For eksempel har vi med indflytningen udvidet kapaciteten med 3T MR.

Vi er dog meget mere end rammer og teknik. Vi har et fantastisk samarbejde personalegrupperne imellem, med gode kolleger, hvor tonen er uformel og præget af godt humør. Vi arbejder aktivt for at skabe høj trivsel og arbejdsglæde i hverdagen og får flotte evalueringer fra tidligere ansatte.

Dagligdagen er travl og dynamisk og bemandet med personale, der ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi har et aktivt uddannelsesmiljø i løbende udvikling, hvor der er fokus på supervision og sparring og vi er generelt åbne for nyt med fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
Vi vil strækkes os langt for at du får en fornuftig work-life balance og laver altid vagtplan i god tid.
For at holde dig fagligt opdateret er der hos os mulighed for op til 10 kursusdage om året – både i DK og udlandet.

Hvis du kan svare ja til at være fagligt velfunderet, omgængelig og arbejdsom og har mod på at tage udfordringen op i vores nye rammer, så tøv ikke med at kontakte os. Vi vil gerne invitere og have besøg af dig, så du kan møde os og vi kan vise afdeling, udstyr og de nye rammer frem. Vi er overbeviste om, at du derefter har lyst til at blive vores nye kollega i Gødstrup.

Om Røntgenafdelingen
Røntgenafdelingen i Gødstrup, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse. Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger i speciallægeuddannelse samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Vi foretager årligt ca. 225-250.000 undersøgelser og har tilknyttet specialerne:  Abdominalkirurgi, Gynækologi, Kardiologi, Medicinsk afdeling, Onkologi, Ortopædkirurgi, Pædiatri, Urologi samt Øre-Næse-Hals. Derudover fylder akutmedicin og neuroradiologi en stor del af vores hverdag med TCI klinik, trombolyser og akut funktion. Vi har også interventionsopgaver som nefrostomier, biopsier – opgaver, som vi forventer, du bliver en del af.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen indebærer, at du deltager i vagtordningen.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Kontaktinformationer
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Solveig Klok Matthesen mobil 2977 9273 eller på e-mail: Solveig.Klok.Matthesen@goedstrup.rm.dk eller Chefradiograf Rikke Grøftehave Nielsen på mobil 9243 4266 eller på e-mail: rignil@rm.dk.

Ved behov, kan vi være behjælpelige med opklarende spørgsmål omkring byen, skoler, institutioner, natur- og fritidsliv.

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse. Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum fem års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen bedes være os i hænde senest den 30. november 2023
Samtaler afholdes løbende. Ansættelsesstart efter aftale.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.