Overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Horsens søger en overlæger pr. 1. november 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Horsens er den sydligste af region Midtjyllands 5 akut hospitaler. Vi dækker Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted kommuner, det vil sige et område i rivende vækst. Det samlet indbyggertal lige nu er på godt 220,000 personer.

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?
Du får en unik chance for at udvikle en afdeling på et akuthospital og med stor mulighed for selv at præge samarbejdet både internt i afdelingen samt med de øvrige afdelinger i huset.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab. Stillingen giver endvidere mulighed for at imødekomme særlige ønsker om arbejdsfunktioner, kompetence- og/eller personlig udvikling.   
Stillingen som overlæge vil som udgangspunkt være med vagter.

Hvilke muligheder vil der være i stillingen:
Udviklingen gør, at en kommende overlæge vil have mulighed for at designe sin stilling til en vis grad, da der kan være tale om arbejdsområde indenfor MR, CT, UL eller konventionel radiologi, hvor vi har en stor produktion, eller man kan kombinere 2 områder ud fra interesse og evner. Derudover vil der være mulighed for at være specialiseret inden for et klinisk område.

Inden for hvert område vil der være andre speciallæger at sparre med og som i fællesskab kan udvikle tilbuddene til de kliniske afdelinger og de praktiserende læger i optageområdet.

Nedenfor kan ses, hvilke andre funktioner, der forefindes i afdelingen.
Lyder det spændende, men er du ikke kvalificeret til at søge stillingen som overlæge, så opfordres til at søge en stilling som afdelingslæge i afdelingen.

Uddannelse:
Vi er en afdeling med stort fokus på uddannelse og undervisning, og har både I-læger og HU-læger ansat. Der forventes derfor at alle speciallæger deltager i undervisning og supervision af de yngre læger. Herudover prioriteres det at speciallægerne deltager i relevante nationale og internationale kurser og kongresser.

Forskning:
Ved forskningsinteresse, er der mulighed for deltagelse i forskning og evt. varetagelse af forskningsansvaret på afdelingen.

Konventionel radiologi:
Horsens betjener optageområdet og de kliniske afdelinger på hospitalet. Vi tilstræber tidsnær beskrivelse af vores undersøgelser.  Således bliver akutte knogle- og thoraxoptagelser beskrevet akut i vagten til kl 23. Der er på afdelingen intet gennemlysningsapparatur og dermed ikke mulighed for udførelse af disse undersøgelser.

Ultralyd:
Horsens tilbyder en bred vifte af UL incl. kontrastundersøgelser. Grundet en ortopædkirurgisk afdeling med specialiserede funktioner, har vi et stort område med muskuloskeletal UL, et område, som vi gerne vil udvikle yderligere. Der laves også et bredt udvalg af både finnål og grovnålsbiopsier, samt drænanlæggelser, herunder mere specialiserede indgreb som transrektal / -vaginal drænanlæggelse og botoxanlæggelse forud for store hernieoperationer.

CT:
Horsens tilbyder en bred vifte af CT -undersøgelser, inkl. akutte skanninger fra akut afdeling og de øvrige kliniske afdelinger, HRCT, Onkologiske skanninger, Hjerte-CT samt Ct- skanninger fra almen praksis. Visitering af undersøgelser varetages af speciallægerne i CT teamet. En undtagelse er de akutte henvisninger som visiteres af den vagthavende speciallæge, som befinder sig i vores akut satellit afdeling i umiddelbar forlængelse af akut modtagelsen.

MR:
Der udføres en bred vifte af undersøgelsestyper.  Der er et MR team med 4 speciallæger, som er både generelle og subspecialiserede.

Subspecialisering:
Afdelingsspeciallæger er subspecialiserede indenfor modaliteter og / eller organsystemer. Vi tror på, at en kombination med begge typer subspecialisering er det optimale mht. kompetencer og udvikling.

Vagtarbejde:
Overlægen vil skulle deltage i vagtarbejde på lige fod med de øvrige speciallæger på afdelingen. I dagtiden 07.30-15.00, passes vagten og akuttelefonen af vagthavende speciallæge i satellitten. Der er tilstedeværelsesvagt til kl. 23 i afdelingen. Fra kl. 23 – 08 udføres kun akutte undersøgelser, CT-skanningerne beskrives af den Fælles Beskriverenhed, som dækker Horsens, Randers og Silkeborg. Der udføres ikke akut UL i dette tidsrum.

Du finder udførlig funktionsbeskrivelse her..

Vores forventninger til dig:
Vi vil være kendt som en afdeling med et højt fagligt niveau og højt serviceniveau overfor de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet sættes i højsædet for at give det bedst mulige behandlingsforløb for patienten.

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

  • Gode samarbejdsevner, samt lyst og vilje til at arbejde i helheder
  • En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  • Gode kommunikative evner
  • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende

 Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.
Røntgen og Skanning er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for, gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere, at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.
På Regionshospitalet Horsens arbejder vi med tværsektorielt samarbejde.  

Hvad byder Horsens by på?
Horsens er en by i vækst med pt. lidt over 90.000 indbyggere og centralt beliggende mellem Aarhus og trekantsområdet tæt på motorvej. Horsens har et rigt kulturliv og er bl.a. kendt for de mange koncertarrangementer med store internationale navne. Byen har et stærkt uddannelsesmiljø med mange internationale studerende på VIA, og er smukt beliggende ved fjord, skove, søer og strand.

Praktisk information om afdelingen:
Billeddiagnostisk Afdeling har 4 ultralydsscannere, 3 CT-scanner og to 1,5T MR-scannere. Derudover er der 5 konventionelle røntgenrum i Horsens og to i Skanderborg.
Afdelingen udfører ca. 110.000 radiologiske undersøgelser pr. år både akutte og planlagte undersøgelser, uddanner yngre læger, medicin- og radiografstuderende og gennemfører forskning og udvikling.

Det er en dynamisk afdeling med en sund og god kultur, hvor arbejdsglæde og faglighed er i højsædet. Derudover satser afdelingen på innovation, dynamiske medarbejdere, moderne rammer og teknologi.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæge. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
En forudsætning for ansættelse er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen:
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Ansøgningsfristen er den 4. september 2019.
Ansættelsessamtalen forventes afholdt i uge 39 2019

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Berit Gosvig på 78 42 58 00/42 22 08 08.

Se i øvrigt mere på http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/Rontgen-og-Skanning/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.