Overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Horsens er inde i en kraftig udvikling og søger derfor 1-2 overlæger.

Dette job er udløbet

Hvilke muligheder vil der være i stillingen:
Udviklingen gør, at en kommende overlæge vil have mulighed for at designe sin stilling til en vis grad, da der kan være tale om arbejdsområde indenfor MR, CT, UL eller konventionel radiologi, hvor vi har en stor produktion, eller man kan kombinere 2 områder ud fra interesse og evner. Derudover vil der være mulighed for at være specialiseret inden for et klinisk område.

Inden for hvert område tilstræbes 2-3 speciallæger at sparre med og som i fællesskab kan udvikle tilbuddene til de kliniske afdelinger og de praktiserende læger i optageområdet.

Konventionel radiologi:
Horsens betjener optageområdet og de kliniske afdelinger på hospitalet. Vi går ind for tidsnær beskrivelse.  Således bliver akutte knogle- og thoraxoptagelser beskrevet akut i vagten til kl. 23, hvilket vores kliniske samarbejdspartnere er yderst tilfredse med.

Ultralyd:
Horsens tilbyder en bred vifte af UL incl. kontrast, og grundet en ortopædkirurgisk afdeling med specialiserede funktioner, har vi et stort område med muskuloskeletal UL; et område, som vi gerne vil udvikle yderligere.
Der laves også et bredt udvalg af biopsier fra abdomen og drænanlæggelser samt mere specialiserede indgreb som transrektal / -vaginal adgang. Ligesom der laves botoxinjektioner forud for store hernieoperationer.

CT:
Der laves en bred vifte af CT scanninger, bl.a. CT abdomen for kirurgisk afdeling inkl. herniediagnostik. Vi har en stor produktion af CT thorax og HRCT primært for lungemedicinsk afdeling.  Hjerte CT er startet op og fungerer rutinemæssigt. Herudover laves der meget cancerdiagnostik og kontroller samt akut CT radiologi.

MR:
Der udføres en bred vifte af undersøgelsestyper. Især Ortoradiologiske og af neuroaksen.

Subspecialisering:
Der er mulighed for både subspecialisering inden for modaliteter og / eller organsystemer. Vi tror på, at en kombination med begge typer subspecialisering af afdelingens speciallæger er det optimale mht. kompetencer og udvikling.

Stillingen som overlæge vil være inkl. vagtforpligtelse. Der vil være tilstedeværelsesvagter til kl. 23 alle ugens dage.
Nattevagten dækkes af den fælles beskriveenhed, som dækker beskrivelse af akutte CT scanninger på Horsens, Randers og Silkeborg i tidsrummet 23-08, Horsens dækker her 7 vagter om måneden.

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?
Du får en unik chance for at udvikle en afdeling på et akuthospital og med stor mulighed for selv at præge arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med øvrige afdelinger i huset.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab. Stillingen giver endvidere mulighed for at imødekomme særlige ønsker om arbejdsfunktioner, vagtønsker, kompetence- og/eller personlig udvikling.   

Vores forventninger til dig:
Vi vil være kendt som en afdeling med et højt fagligt niveau og højt serviceniveau overfor de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet sættes i højsædet for at give det bedst mulige behandlingsforløb for patienten.

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

  • Gode samarbejdsevner, samt lyst og vilje til at arbejde i helheder
  • En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  • Gode kommunikative evner
  • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende

Praktisk information om afdelingen:
Røntgen og Skanning har 4 ultralydsscannere, 3 CT-scanner og to 1,5T MR-scannere. Derudover er der fire konventionelle røntgenrum i Horsens og to i Skanderborg.
Afdelingen udfører ca. 110.000 radiologiske undersøgelser pr. år – både akutte og planlagte undersøgelser, uddanner yngre læger, medicin- og radiografstuderende samt gennemfører forskning og udvikling.
Den aktuelle lægebemanding i afdelingen er: 7 overlæger (inkl. ledende overlæge), 1 afdelingslæge, 2 HU læger og 3 introlæger.

Vi er en dynamisk afdeling med en sund og god kultur, hvor arbejdsglæde og faglighed er i højsædet. Derudover satser afdelingen på innovation, dynamiske medarbejdere, moderne rammer og teknologi.

Se uddybende funktionsbeskrivelse her.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.
Røntgen og Skanning er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for, gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere, at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Hvad byder Horsens by på?
Horsens er en by i vækst med pt. lidt over 87.000 indbyggere og centralt beliggende mellem Aarhus og trekantsområdet tæt på motorvej. Horsens har et rigt kulturliv og er bl.a. kendt for de mange koncertarrangementer med store internationale navne. Byen har et stærkt uddannelsesmiljø med mange internationale studerende på VIA, og er smukt beliggende ved fjord, skove, søer og strand.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfristen er den 27. juli. 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. august 2020
Ansættelsesstart 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Berit Gosvig, tlf. 78425800 / 42220808 eller email: berigosv@rm.dk

Se i øvrigt mere på: http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/Rontgen-og-Skanning/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.