Overlæge til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R3 Overlæge søges til sengeafsnit R3 for grønlandske patienter i Retspsykiatrien

Dette job er udløbet

Alsidig stilling i Retspsykiatrien med både ledelsesmæssige, faglige og kulturelle udfordringer.

Har du lyst til en anderledes og spændende faglig og kulturel udfordring, så er det måske dig, vi leder efter.

Vi har brug for en dygtig og engageret speciallæge i psykiatri til at lede Afsnit R3 sammen med afdelingssygeplejerske og specialpsykolog.

I Afdeling for Retspsykiatri pågår til stadighed en faglig og strategisk udviklingsproces med mange spændende udfordringer. Som en del af ledelsen får du mulighed for at sætte dit præg på afdelingens strategiske udvikling. Samtidig er der tid til klinisk arbejde og mulighed for forskning samt faglig udvikling.

Patienterne mødes individuelt og respektfuldt. Vi arbejder målrettet med patientinddragelse og arbejder derigennem med at udvikle vores tilbud. Vi tilrettelægger en hverdag med mulighed for udvikling tilpasset den enkelte patient. Det er vigtigt for os at have både hjerte og humor med i hverdagen. Vi har fokus på misbrugsbehandling, fysisk aktivitet, meningsfulde aktiviteter og somatisk helbred.
Personalegruppen i R3 består af sygeplejersker, sosu-assistenter/plejere og pædagoger hvoraf ca. 1/3 er tosprogede medarbejdere. Endvidere er der ergoterapeut, fysioterapeut, sekretær, socialrådgiver og tolk i afsnittet.

Alle læger i afdelingen har mulighed for at deltage i det ambulante mentalobservationsarbejde, herunder ambulante mentalobservationer i Grønland, kliniske konference, faglige møder m.v. i forbindelse hermed. Arbejdet varetages under den nødvendige supervision med tid til at fordybe sig, deltage i konferencer, undervise m.v. i afdelingen og på landsplan.

Overlægen har behandlingsansvaret og varetager i samarbejde med H- eller I-læge behandlingen af patienterne. Overlægen vil have mulighed for både at fordybe sig i længerevarende terapeutiske forløb, grundig psykopatologisk udredning og varetage akutte opgaver.

Overlægen vil indgå i en dynamisk ledergruppe sammen med de andre funktionsledere og afdelingsledelsen.

Overlægen er en del af lægegruppen i Retspsykiatrisk Afdeling og medvirker til den faglige udvikling, herunder uddannelse af medicinstuderende og yngre læger.

Overlægen vil blive tilbudt den nødvendige ledelsesmæssige sparring, herunder evt. supervision samt få mulighed for at deltage i relevante lederkurser/-uddannelser. Overlægen vil have mulighed for løbende videreuddannelse fx den retspsykiatriske ekspertuddannelse, psykoterapeutisk uddannelse m.m.

Opgaver
Sammen med afdelingsledelsen, de øvrige overlæger med ledelsesfunktion og afdelingssygeplejerskerne indgår overlægen i den samlede ledergruppe i Afdeling for Retspsykiatri.
Overlægen varetager sammen med afdelingssygeplejerske og en specialpsykolog ledelsen af Retspsykiatrisk Sengeafsnit 3.

Overlægen vil få mulighed for at mentalobservere patienter indlagt til mentalundersøgelse i afsnittet med mulighed for vejledning.  

Vi søger en speciallæge med bred klinisk erfaring og erfaring med retspsykiatri.

Overlægen kan komme til Grønland og opleve de særlige sproglige og kulturelle forhold, som har indflydelse på relationen til patienter og pårørende og samarbejdet med offentlige instanser i Grønland.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.

Praktiske oplysninger

Vi skal have din ansøgning senest den 11. februar 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Trine Arngrim på tlf. nr. 2116 6596 eller oversygeplejerske Mette Krøyer på tlf. nr. 2016 8305.

Fakta
Retspsykiatrisk Sengeafsnit R3 er et specialafsnit i Region Midtjylland, som efter aftale med Grønlands Selvstyre varetager psykiatriske opgaver for grønlændere i alderen fra 15 år, der har behov for intensiv udredning og behandling, indlæggelse til mentalundersøgelse, indlæggelse i henhold til behandlingsdom eller har dom til anbringelse i psykiatrien m.v.

Afdeling for Retspsykiatri er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og en klinik.

Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen.

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder

  • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
  • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
  • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau

Søg stillingen via “søg job”-knappen.