Overlæge til Patologi, Regionshospitalet Viborg En stilling som overlæge ved Patologi Viborg er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er på fuld tid 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Vi ønsker især kolleger med interesse for mamma- eller uropatologi. Der vil også være gode muligheder for at kunne beskæftige sig med tarm-, øre-næse-hals-, hud- eller lymfeknudepatologi, hvis dette ønskes.

Overlægen forventes desuden at deltage i instituttets øvrige opgaver, herunder obduktioner, udskæring, frysesnitsundersøgelse og uddannelse.

Vi er 6 erfarne overlæger, 6 energiske afdelingslæger, 1 fremadstræbende hoveduddannelseslæge og to introduktionslæger, der søger nye kolleger, der vil være med til at løfte opgaven og videreudvikle patologien såvel i daglig diagnostik som indenfor forskning og uddannelse.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse for overlæge her.

Om Patologi
Vi holder til på Regionshospitalet Viborg og har tilknyttet satellit-funktion på Regionshospitalet Holstebro. Satellitten er bemandet med en patolog og to bioanalytikere 2 dage om ugen til varetagelse af frysefunktion og on site EBUS-undersøgelser. Der er på forhånd lavet aftale med de patologer, som varetager satellit-funktionen.

Patologi i Viborg har et optageområde på > 500.000 indbyggere og dækker et bredt spektrum af sygdomme med særligt fokus på uro-, gastro- og mammapatologi og varetager herudover øre-næse-hals samt lungepatologi, gynækopatologi, ortopædkirurgisk patologi og hudpatologi, inkl. medicinske hudsygdomme.

Instituttet servicerer Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest samt de praktiserende speciallæger i begge hospitalsenheders optageområder samt Skanderborg/Horsensområdet med et forventet prøveindtag på ca. 55.000 rekvisitioner årligt.

Vi arbejder med en blød subspecialisering, hvor hver speciallæge primært beskæftiger sig med 1 – 2 (3) organsystemer med mulighed for særligt ansvar indenfor ét område, inkl. udvikling og kvalitetssikring indenfor området.

Instituttet har en flad struktur og fokuserer på et godt samarbejde på tværs af søjler, mellem faggrupper og med vores samarbejdspartnere. Der tilstræbes en høj grad af medindflydelse på, hvordan opgaverne løses på alle niveauer med samtidigt fokus på, at nationale retningslinjer til stadighed følges.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte, samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til

  • Ledende overlæge Steen Jensen, tlf. 7844 3715 (mobil 2089 4197)
  • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 7844 1003

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest 28. august med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.