Overlæge til onkoradiologi ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge med funktion i onkoradiologi, Afsnit 7, er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er vagtfri.

Dette job er udløbet

Du skal indgå i afsnittets onkogruppe, der bl.a. har et tæt samarbejde med Kræftafdelingens Stråleterapi samt PET-Centret. Gruppen dækker alle modaliteter indenfor onkoradiologien.

Det forventes, at du har dokumenterede kompetencer indenfor onko-området. Der vil efter aftale være mulighed for at have interesseområder og evt. fokuseret uddannelse indenfor dette. Det kan f.eks. være indenfor modalitet eller samarbejdet med Stråleterapien/PET-centret. I den daglige drift indgår også supervision og uddannelse af introduktions- og hoveduddannelseslæger.

Du skal arbejde sammen med afsnittets øvrige 12 overlæger, 12 afdelingslæger og læger i uddannelse. Gruppen har et bredt engagement i faglig udvikling og undervisning indenfor subspecialet. Der er et godt arbejdsmiljø med blik for mulighed for både fordybelse og humor i travl hverdag.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning er marts 2019 samlet under samme tag i Skejby og har været igennem en periode med fusion og flytning. Arbejdet med omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, o.m.a. giver stadig i juni 2020 mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger.

Vi er nu ca. 360 ansatte, heraf 71 speciallæger, fordelt på otte afsnit med fire afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Røntgen og Skanning har et stort ansvar indenfor uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har både introduktions- og et stort antal hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever.

Vores ledetråde er

  • fra enhed til helhed
  • patientens behov kommer først
  • vi skaber resultater gennem samarbejde.

Man kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen her Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge Mona Rosenkilde på 2142 7160 eller på mona.rose@rm.dk eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen på 2475 1179 eller på vibfin@rm.dk.

Hvis ovenstående har din interesse, glæder vi os til din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 35, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.