Overlæge til kolonkirurgi ved Mave- og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Randers Vil du være med til fortsat at udvikle og sikre høj faglig standard inden for kolonkirurgien - i en afdeling, hvor arbejdsmiljøet vægtes højt og hvor indflydelse, inddragelse og ansvar er i fokus!?

Ansøgningsfrist: 10/12/2020 Regionshospitalet Randers

Vi søger en certificeret kolorektalkirurg, som med sine kompetencer aktivt kan bidrage til den fortsatte udvikling af kolonkirurgien i afdelingen. Stillingen er med forventet ansættelse 1. april 2021 eller efter aftale.

Dine muligheder hos os
Vi kan tilbyde en attraktiv stilling, hvor du bliver en væsentlig del af et dedikeret team af kolorektalkirurger. Du vil sammen med teamet stå for udrednings- og behandlingsforløbet af afdelingens kolonpatienter. Dette i et tæt samarbejde med forløbskoordinator og plejepersonale. Du vil få et arbejde med vægt på indflydelse – hvor nytænkning af udredning og behandling samt udvikling prioriteres højt, og hvor det gode patientforløb er i fokus.

Afdelingen har en meget velfungerende operationsgang, hvor teamsamarbejdet samt prioritering og udnyttelse af operationskapaciteten er i centrum. I din stilling vil du sammen med funktionsleder for operationsafsnittet blive en del af dette arbejde.

Ønsker du at kombinere stillingen med forskning eller ledelsesudvikling, er dette også en mulighed.

Om dig
Vi forventer at du kan imødekomme flere af nedenstående elementer:

  • Du har erfaring som selvstændig kolorektalkirurg
  • Du er kompetent inden for den laparoskopiske kirurgi
  • Du har lyst til at være med til at løfte den fortsatte udvikling af kolonkirurgi inden for alle facetter af patientforløbet
  • Du tager gerne ansvar og engagerer dig – såvel i kolonteamets opgaver som i afdelingens øvrige drift
  • Du er positiv og omgængelig med gode tværfaglige samarbejds- og kommunikative evner
  • Du er rollemodel for dine kolleger og interesseret i yngre lægers uddannelse på alle   niveauer

 
Vi tilbyder
Mave- og Tarmkirurgi er en velfungerende afdeling, hvor både den akut kirurgiske- og elektive patient udredes og behandles på et højt fagligt niveau. Afdelingen varetager akut samt elektiv kirurgi med primær fokus på proktologi, galde- og herniekirurgi og endoskopi. Endvidere varetager afdelingen en central funktion i Region Midtjylland i udredning og behandling af patienter med pilonidalcyste sygdom.

Afdelingen indgår i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. I dette samarbejde varetages på afdelingen kolonkirurgien. Endvidere har afdelingen et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt her iblandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.

Der er betydelig akademisk- og forskningsmæssigt arbejde tilknyttet både det benigne, maligne og endoskopiske område, med gode forskningskontakter nationalt som internationalt.

Kirurgisk afdeling har døgnberedskab vedrørende kolorektalfunktionen. Som kolorektal overlæge vil du indgå i dette beredskab som BBV. Vagtfunktionen omfatter både tilstedeværelsesvagter i reduceret rul og vagt fra bolig.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de syv lægeroller. Den faglige bedømmelse sker på baggrund kvalifikationer og dokumentation. Skema kan hentes her.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til:

Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor,
Mave og tarmkirurgisk afdeling, Kirurgisk fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Ansøgningsfrist: 10/12 2020.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 51.

Mave- og Tarmkirurgi er en del af Kirurgisk Fællesafdeling, der også omfatter Fysio- og Ergoterapien, Urologisk- og ØNH-klinik samt Øjenklinik.

Læs mere om afdelingen og Regionshospitalet Randers, herunder hospitalets nye ledelsesgrundlag ”Ledelse viser vejen til værdi for patienten” http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside.

Det er en forventning at man som overlæge bedriver ledelse ud fra dette grundlag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.