Overlæge til Akutafdelingen med funktionsområde socialsygepleje og samarbejdet med psykiatrien Akutafdelingen i Horsens søger en overlæge med erfaring i modtagelse af akutte patienter til et årsvikariat med eventuel mulighed for efterfølgende fastansættelse.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder pr. 1. november 2020 en stilling som overlæge  i Akutafdelingen ved Regionshospitalet Horsens. Andet starttidspunkt kan aftales. Vi søger en speciallæge med interesse for det akutte område fra et for afdelingen og funktionen relevant speciale. Interesse for socialsygeplejerskeområdet og samarbejdet med psykiatrien forudsættes, da det vil blive dine ansvarsområder.

Socialsygeplejerskerne er en veletableret institution på afdelingen. I 2021 skal konceptet udbredes på de øvrige akutsygehuse i regionen. Du skal være sparringspartner for vores socialsygeplejersker og sikre, at vi står på det rette grundlag, når vi giver høringssvar og skriver vejledninger. Du skal bidrage til at konsolidere socialsygeplejerskernes rolle i afdelingen og bidrage til, at dine speciallægekollegaer er så opdaterede på området som muligt.

Akutafdelingen har årligt ca. 33.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om, at dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akut medicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter, der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi, plus alle de patienter, der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. På sigt inkluderes dele af den akutte psykiatri i afdelingen, og forberedelsen af dette vil blive et væsentligt fokusområde for dig.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er robust og vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Påtager dig de nævnte ledelsesopgaver med interesse og ildhu
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Vi tilbyder en stilling i et dedikeret tværfagligt kollegium. Speciallægerne er alle ansat inden for de seneste 4 år og udvikler sig sammen. Alle øver sig i opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger, ledere og lærere.

Ledelsen i afdelingen tror på tillid frem for kontrol, og på at trivsel er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på at klinikerne skal føde nødvendige forandringer og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 • En nærværende og lydhør ledelse

Se hele stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk på tlf. 2475 1158.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. oktober. Der udarbejdes faglige bedømmelser af kandidater, der indkaldes til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig!