Overlæge søges ved Mave- og Tarmkirurgi, Esophago-Cardia-Ventrikel kirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge inden for fagområdet Esophago-Cardia-Ventrikel kirurgi (ECV) er ledig til besættelse pr. 1 oktober 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Primære funktion vil være inden for benign ECV kirurgi. På sigt også mulighed for deltagelse i malign ECV kirurgi.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du sammen med de øvrige overlæger og speciallæger i teamet skal varetage udredning og behandling af patienter med lidelser inden for ECV fagområdet med primær fokus på benigne lidelser f.eks. GERD, hiatushernie og dysmotilitet i øvre mave-tarm-kanal.

Der vil blive lagt vægt på, at du har bred erfaring med selvstændig varetagelse af de benigne lidelser inden for ECV fagområdet, og i den forbindelse vil der også blive lagt vægt på interesse og erfaring i den laparoskopiske tilgang inden for området, samt udvist interesse for udvikling af robot-kirurgi indenfor området. Interesse for den digitale udvikling inden for patientvejledning og patient-forløbs-guide vil vægtes positivt.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og du skal have dokumenteret særlig interesse inden for ovennævnte på specialistniveau. Da stillingen også indeholder samarbejdsrelationer med onkologer, radiologer og endoskopisk afsnit m.v. ønskes det, at du er motiveret for at indgå aktivt i samarbejdet og medvirke til udvikling og bidrage til ledelsen af det gode patientforløb.

Afdelingen har et stort og aktivt forskningsmiljø, hvorfor vi ønsker en kollega, som er motiveret for at bakke op om dette og udvikle behandlingerne og tillige har interesse for, at bidrage til både forskning og undervisning.

Der er vagtforpligtigelse med 7-8 skiftet tilkaldevagt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægekompetenceområder.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger og dokumentation af egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse udfyldes i forbindelse med ansøgningen.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte cheflæge Charlotte Buchard Nørager på chanoe@rm.dk eller på 2044 7004. Der henvises også til stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.