Overlæge søges til Uroradiologi ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge med funktion i uroradiologi i Afsnit 4+5 samt Afsnit 6, Røntgen og Skanning er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri og er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Der er stigende efterspørgsel efter uroradiologiske undersøgelser, især MR prostata. Du skal indgå i specialistområdet MR-prostata i Afsnit 6 samt i CT-funktionen i Afsnit 4-5 indenfor uroradiologi samt deltage i den daglige drift indenfor MR og CT i de to afsnit.

Det forventes, at du har dokumenterede kompetencer indenfor det uroradiologiske område og indenfor MR. I forhold til MR af prostata planlægges et individuelt oplæringsforløb med henblik på certificering, hvis denne kompetence ikke allerede haves. I den daglige drift indgår også supervision og uddannelse af introduktions- og hoveduddannelseslæger.

Du skal arbejde sammen med afsnittenes øvrige speciallægegruppe på i alt 15 overlæger, 8 afdelingslæger og læger i uddannelse. Gruppen har et bredt engagement i faglig udvikling og undervisning indenfor subspecialet. Der er et godt arbejdsmiljø med blik for mulighed for både fordybelse og humor i travl hverdag.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning er marts 2019 samlet under samme tag i Skejby og har været igennem en periode med fusion og flytning. Arbejdet med omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, o.m.a. giver stadig i juli 2020 mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger.

Vi er nu ca. 360 ansatte, heraf 71 speciallæger, fordelt på otte afsnit med fire afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Røntgen og Skanning har et stort ansvar indenfor uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har både introduktions- og et stort antal hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever.

Vores ledetråde er

  • Fra enhed til helhed
  • Patientens behov kommer først
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde.

Man kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen i infoboksen til højre.

Du skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge, Brian Stausbøl-Grøn på brista@rm.dk eller 4046 5592 Ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen kan også kontaktes på vibfin@rm.dk eller på 2475 1179. I ugerne 30-32, 2020 kan overradiograf Morten Kamp Ditlev kontaktes på mordit@rm.dk eller på 6136 8998.

Hvis ovenstående har din interesse, glæder vi os til din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 35, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.