Overlæge søges til Psykiatriens Hus i Silkeborg Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge til Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri i Psykiatriens Hus, Silkeborg. Vi ønsker, at du kan tiltræde stillingen 1. juni 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Affektiv team, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam.

Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og vi arbejder derfor målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant.

Vi har i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Om stillingen

Overlægen vil få følgende hovedansvars- og kompetenceområder:

 • Behandlingsansvarlig for patienter indskrevet i teamet
 • Tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for teamenes målgruppe
 • Vejledning og undervisning inden for eget fagområde
 • Rådgivning og vejledning af eksterne samarbejdspartnere
 • Deltage i videreudviklingen af vores teams og samarbejdet med Silkeborg Kommune, herunder et nyoprettet FACT team
 • Stillingen er som udgangspunkt vagtbærende i et 12 skiftet bagvagtsrul og beredskabsvagter. Vagterne er på sengeafdelingerne i Søndersøparken, Viborg.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer

 • Speciallæge i psykiatri
 • Opfyldelse af betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling i pågældende stilling
 • Bred psykiatrisk uddannelse
 • Psykoterapeutisk erfaring
 • Undervisningsmæssig erfaring
 • Engagement i tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med/interesse for forskning og kvalitetsudvikling
 • Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Samarbejde med et engageret personale
 • Gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af individuelle ønsker, eksempelvis: lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi
 • Muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes digitalt via stillingsopslaget, senest fredag d. 24. marts.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger

Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Preben Friis på tlf.: 21365644 eller mail preben.friis@rm.dk

Du kan også kontakte oversygeplejerske Bjarne Yde på telefon 51299018 eller mail bjarne.yde@ps.rm.dk og evt. aftale en rundvisning i huset.

Mere information om Regionspsykiatrien Midt:

Du kan finde flere oplysninger om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside: https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.