Overlæge søges til Psykiatriens Hus i Silkeborg Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge til Psykiatriens Hus i Silkeborg. Stillingen indebærer arbejde i Team for Depression og Mani. Vi ønsker, at du kan tiltræde stillingen den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Team for Depression og Mani, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, Team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam.

Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og arbejder målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant.

Vi har i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Om stillingen
Overlægen vil få følgende hovedansvars- og kompetenceområder:

 • Ansvar for at lede behandlingen for patienter indskrevet i Team for Depression og Mani
 • Ansvar for behandling af patienter med foranstaltningsdom iht. Straffeloven
 • Tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for teamets målgruppe
 • Deltage i det tværfaglige Udredningsteam
 • Vejledning og undervisning inden for eget fagområde
 • Rådgivning og vejledning af eksterne samarbejdspartnere
 • Deltage i videreudviklingen af teamene og samarbejdet med Silkeborg Kommune
 • Tæt samarbejde med ledelsen

Om Teamet
Team for Depression og Mani består af 2 overlæger, afdelingslæge, 2 psykologer og 6 sygeplejersker.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer

 • Speciallæge i psykiatri
 • Opfyldelse af betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling i pågældende stilling
 • Bred psykiatrisk uddannelse
 • Psykoterapeutisk erfaring
 • Undervisningsmæssig erfaring
 • Engagement i tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med/interesse for forskning og kvalitetsudvikling
 • Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Samarbejde med et engageret personale
 • Gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af individuelle ønsker, eksempelvis lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi
 • Muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Generelt er stillingen vagtbærende.  P.t. med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 18-skiftet vagtrul.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes digitalt via stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist søndag d. 5. december 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Preben Friis, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 eller på mail:
preben.friis@rm.dk eller hos funktionsleder Bjarne Yde, Psykiatriens Hus, Silkeborg, tlf.: 5129 5018 eller på mail: Bjarne.Yde@psykiatrien.rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.