Overlæge søges til Intensiv Nord – Aarhus Universitetshospital Vi søger en overlæge med tiltrædelse den 1. oktober 2023 eller efter aftale med Intensiv Nord, Intensiv, Aarhus Universitetshospital (AUH).

Dette job er udløbet

Intensiv Nord er kendetegnet ved et godt kollegialt sammenhold med respekt for den enkeltes kompetencer og faglige profil inden for intensiv terapi. For nuværende arbejdes der målrettet med, at alle speciallæger i afsnittet er faglig ansvarlige for et eller flere faglige områder.

Funktionen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med dokumenteret bred klinisk erfaring inden for intensiv terapi, og interesse for at arbejde med højt specialiserede patientforløb på Intensiv, Aarhus Universitetshospital

Vi ønsker en overlæge, som har interesse for den brede overlægeopgave og kendskab til ledelse af større eller mindre opgaver. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner – herunder evnen til at arbejde tværprofessionelt.

Intensiv er delt i to store intensive afsnit – Intensiv Nord og Intensiv Øst, der har henholdsvis 19  og 22 behandlingspladser. Derudover er Respirations Center Vest en del af Intensiv.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Hormon- og Knoglesygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Øre- Næse- Halskirurgi, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT. Unge på 13-17 år med indlæggelse på disse stamafdelinger ligger på Intensiv Nord. Afsnittet har landsdelsfunktion for traumatiske medullære skader.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever- Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov ligger på Intensiv Øst undtaget de ovenfor nævnte unge.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi til højt specialiserede afdelinger.

Uddannelse af læger og sygeplejersker er en væsentlig del af Intensivs opgave, og vi har funktion som uddannelsessted præ- og postgraduat for læger. Vi forventer en ansøger, som har kendskab til uddannelse, er en rutineret og erfaren underviser herunder planlægning af undervisning.

En del af Intensivs strategi er at have et førende forskningsmiljø, så vi ser gerne en ansøger med kendskab til forskningsaktiviteter.

Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren

  • vil arbejde ud fra AUH’ s og Intensiv’ s værdigrundlag
  • er visionær, inspirerende, ambitiøs og engageret
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • er åben og loyal
  • bruger sine samarbejdsevner til at samle afsnittet og afdelingen
  • vedvarende arbejder på at dygtiggøre sig og tager ansvar for udvikling af sig selv og afdelingen.

Der er til funktionen knyttet formaliseret vagtforpligtigelse med tilstedeværelsesvagt i aften- /nattevagt og weekend.

Funktionsbeskrivelsen kan findes her. I forbindelse med ansøgningen skal skema til lægefaglig bedømmelse udfyldes.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om funktionen vil kunne indhentes hos chefsygeplejerske Anette Poulsen på anepouls@rm.dk eller på 2497 5410, funktionsledende overlæge Stig Dyrskog på stig.dyrskog@rm.dk eller på 2926 5655 eller funktionsledende overlæge Mads Holmen Andersen på madsande@rm.dk eller på 2058 6806.

Ansøgningen stiles til chefsygeplejerske Anette Poulsen, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

 

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2023. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 27. juni 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg-job knappen” i bunden af teksten.