Overlæge søges til forskning ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital En stilling som forskningsoverlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i neurologi, der har væsentlig forskningsaktivitet og udviser stort potentiale for videre faglig udvikling. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et job, med hovedvægten på klinisk neurologisk forskning suppleret med en afgrænset klinisk overlægefunktion med ledelse af ALS team.

Neurologi tilbyder et engageret og professionelt tværfagligt team, som støtter hinanden i dialogbaseret samarbejde og udvikling. Sammen med de øvrige deltagere i teamet understøtter du undervisning og forskning på højt internationalt niveau, ligesom du bidrager til translationen fra forskning til klinik.

Dine kolleger og sparringspartnere i de andre kerneområder på Neurologi er alle engagerede og arbejder inden for deres felt ligeledes for at lave gode patientforløb, udvikling og forskning af høj kvalitet. Afdelingen deltager i uddannelse af læger ved Aarhus Universitet og speciallæger i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord.

Der tilbydes en fuldtidsstilling med mulighed for frikøb til forskning. I stillingen tilbydes 40% klinisk aktivitet og 60% forskningstid. Der er på afdelingen et meget aktivt forskningsmiljø med bl.a. 6 professorer og 10 lektorer. Der er gode muligheder for at drive og videreudvikle et forskningsmiljø på højt internationalt niveau. Det forventes at forskningsarbejdet vil ske i tæt samarbejde med lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Du er speciallæge i neurologi og har en betydelig forskningsmæssig baggrund med økonomisk stabilt fundament dækkende 60% af lønsummen i stillingen. Du har her ud over kliniske kompetencer inden for neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme – herunder specielt sygdommen ALS på regionalt- og højtspecialiseret klinisk niveau. Desuden kan du demonstrere erfaring og flair for udvikling af ambulatorievirksomhed. Du har stor erfaring med forskning og har kompetencerne samt evnerne til at bidrage aktivt til at udvikle og drive afdelingens forskning på tværs af grænser i samarbejde med andre relevante aktører og opbygge et forskningsmiljø. På det personlige plan, er du professionel, beslutsom, tillidsvækkende og har gode samarbejdsevner.

Det forventes herudover, at du har interesse for og lyst til at bidrage til fortsat faglig og organisatorisk udvikling af Region Midt’s tilbud til neurologiske patienter generelt på tværs af fag- og sektorgrænser. Der vil blive lagt vægt på dine evne til at indgå i samarbejde både tværfagligt og i team-sammenhæng samt ansøgers ledelsesmæssige og organisatoriske forståelse.

Den læge, som ansættes kan efter aftale indgå i afdelingens andre arbejdsfunktioner inden for neurologi. Stillingen er som udgangspunkt er med vagtforpligtigelse som tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig alle ugens dage, men omfanget kan aftales.

Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i funktionsbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Trine Tandrup på 7845 4240.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Ansøgningsfrist den 23. juni 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.