Overlæge, Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Er du vores nye kollega?

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i radiologi? Er du optaget af faget og udviklingen af dette? Har du lyst til at være med til at præge nye arbejdsgange, når vi flytter til Regionshospitalet Gødstrup i 2021? Har du humor og falder tværfagligt samarbejde dig naturligt? Så er dette måske noget for dig?

Ved Hospitalsenheden Vest er en stilling som overlæge i diagnostisk radiologi på Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Herning, ledig til besættelse snarest muligt.

Vi ønsker os en ny kollega, som har lyst til at være en del af en stor afdeling, hvor mange nye muligheder åbner sig på Regionshospitalet Gødstrup. En kollega som tager fællesskab og arbejdsmiljø alvorligt. En kollega der vil bidrage positivt til det kulturarbejde der pågår, når to afdelinger skal flytte sammen.

Vi kan tilbyde dig

 • En afdeling med fagligt engagerede kolleger
 • En kultur med åben og ligeværdig dialog
 • En rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til humor
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor der tages højde for ønsker og interesser
 • En afdeling hvor der er fokus på trivsel
 • Høj grad af indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse

Vi forventer, at du

 • Er speciallæge i diagnostisk radiologi, og fagligt bredt funderet
 • Er engageret og med gå-på-mod
 • Tager ansvar og ”løfter i flok”
 • Prioriterer uddannelse højt, og har lyst til undervisning og supervision
 • Har fokus på samarbejde og kommunikation.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Stillings- & funktionsbeskrivelse

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet. Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi trives bedst med en uformel tone, og et godt humør. Vi er en munter flok og mødes også gerne til arrangementer udenfor arbejdstiden.
Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
I Herning er der en speciallæge på vagt frem til kl 21.30, herefter overgår nattevagten til Holstebro, og begge matrikler betjenes efterfølgende derfra.

Herning har tilknyttet specialerne: Onkologi, Abdominalkirurgi, Akutmedicin, Pædiatri, Kardiologi og Gynækologi. Den store mediciske afdeling har også flere afsnit på matriklen.
Herning er akuthospitalet i Hospitalsenheden Vest og modtager traumer døgnet rundt.

Røntgenafdelingen i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse.
Røntgenafdelingen i Herning råder for nuværende over 4 DR knoglerum, 3 CT rum, 2 1,5T MR rum, 2 ultralydsrum og et gennemlysningsrum. Vi udvider kapaciteten, når vi flytter til Gødstrup, bl.a. med 3T MR. I Herning foretager vi årligt ca. 125.000 undersøgelser.
Afdelingen deltager i forskningsprojekter sammen med bl.a. onkologien. Der er en ambition om, at styrke vores egen forskning i fremtiden.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende, KBU læger og yngre læger i speciallægeuddannelsen, samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen indebærer at du deltager i vagtordningen.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Overlæge med ansvar for Herning, Vania Helbo Jensen, telefon: 78 43 81 69, eller overradiograf Rikke Grøftehave Nielsen, telefon: 92 43 43 66.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk) ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 23. august 2020

Læs mere om et job med drive, dygtige kollegaer og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.