Overlæge, Retspsykiatrisk Klinik En stilling som overlæge i Region Midtjylland med tjeneste i Retspsykiatrisk Klinik, AUH, Skejby er ledig til besættelse fra 1.3.2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

I Retspsykiatrisk Klinik behandles patienter med dom til behandling, visse sædelighedskriminelle og der foretages ambulante mentalobservationer. Patientgruppen er ikke omfattet af udrednings- og behandlingsgarantien. Generelt er behandlingsforløbene flerårige pga. dom og foregår i et spændende tværfagligt samarbejde på et højt fagligt niveau mhp. rehabilitering og domsophævelse. Diagnosegruppen er bred med diverse co-morbiditet, og der kan foretages supplerende undersøgelser og re-diagnosticering. En særlig gruppe modtager en ekstra opsøgende og specialiseret indsats, der foregår i et højt prioriteret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Overlægen vil blive ansat med funktion i Retspsykiatrisk Klinik til varetagelse af patienter med behandlingsdom. Arbejdet består i behandling, vejledning og supervision samt andre opgaver i relation til de ambulante retspsykiatriske patienter. Dertil skal overlægen udfærdige mentalerklæringer, hvilket varetages i et specialiseret tværfagligt team. Oplæring og supervision i udarbejdelsen af mentalerklæringer tilpasses den enkeltes behov. Overlægen skal indgå i fælles dagvagt på hverdage i Retspsykiatrisk Afdeling. Overlægen deltager i hospitalets fællesvagt.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, der har interesse for og lyst til at medvirke i udviklingen og tilrettelæggelsen af behandlingen og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for denne patientgruppe. Retspsykiatrisk erfaring er ikke et krav.
Der vil være mulighed for at deltage i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen, ligesom der er gode muligheder for efteruddannelse, herunder i retspsykiatri.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø såvel i klinikken som i lægegruppen. Der er en høj grad af fokus på sikkerhed i arbejdet, hvilket vi ser en god effekt af.

Overlægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.
Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på en klinik og fire sengeafsnit. Afdelingen har landsdelsfunktion vedrørende mentalobservationer og specialfunktion vedrørende behandling af sædelighedskriminelle.

Du kan læse mere om afdelingen her HYPERLINK “http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-r—auh-risskov/”og se vores præsentationsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=dOtgdbaIoTI

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder, overlæge Kirsten Nitschke, tlf. 7847 2640.

Ansøgningsfrist 10.02.2020.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 19.02.2020.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.