Overlæge med speciale i parenkymkirurgi til Landssygehuset på Færøerne

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i parenkymkirurgi til Landssygehuset på Færøerne

Kirurgisk center på Landssygehuset søger overlæge med speciale i parenkymkirurgi til besættelse snarest muligt.

Kirurgisk center

Kirurgisk center er et af syv centre på Landssygehuset og er sektioneret i parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, og gynækologi/obstetrik med separate bagvagtsberedskaber. Desuden findes specialefunktioner inden for oftalmologi og øre-næse-hals halssygdomme, høreklinik- og tandklinik.

Derudover er der faste konsulenter indenfor mammakirurgi og urologi foruden konsulenter i alle centrets specialer.

Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for afdelingens specialeområder.

Mellemvagtslaget er normeret til 5 reservelæger.

Kirurgisk center har omkring 130 ansatte, fordelt på ca. 100 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, og har de det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens parenkymkirurgerne har ansvaret for parenkym patienterne inkl. nye henvisninger.

Afdelingen er under opbygning og søger over tid flere speciallæger. Afdelingen har en introduktionsstilling i parenkymkirurgi.

Desuden er der et fast hold af konsulenter som er fagområdespecialister, som dels hjælper med varetagelsen af driften og uddannelsen i det parenkymkirurgiske speciale på alle niveauer.

Der er samarbejdsaftaler med flere danske afdelinger.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, inden for specialeområdet
 • Varetage alle kliniske mave-tarm funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation, også til udlandet
 • Beskrive og evaluere mål for mave-tarm speciale, inden for de økonomiske rammer
 • Implementere, og evt. justere udarbejdede mave-tarm patientforløbsbeskrivelser
 • Undervise andre på centret, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i parenkymkirurgi
 • Gerne med bred erfaring inden for specialeområdet
 • Høj faglig ekspertise
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Lyst og evner til at formidle viden til andre på afdelingen og kan begå dig socialt i afdelingens team
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale
 • Gode IT-kvalifikationer

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværfagligt miljø
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mulighed for stor indflydelse i det kliniske arbejde

Vi er behjælpelige med praktiske forberedelser, så som at skaffe en bolig til dig før ankomst.

Ansøgningsfristen er den 18.02.2024.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelag Føroya (FAS).

Yderlige oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte Elinborg Mortensen, centerleder på lægefaglig baggrund, tlf. +298 289901 eller e-mail elimo@ls.fo

Søg venligst stillingen her.

Hvis du har arbejdet udenfor Færøerne og/eller, hvis der har været udbrud af MRSA på din arbejdsplads indenfor de sidste seks måneder, skal der kunne forevises gyldig attest for MRSA inden ansættelsestart.

På vores hjemmeside www.ls.fo findes information om vision, mission og strategimål for Sjúkrahúsverkið (Sygehusvæsnet).

Om Landssygehuset

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 54.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 160 senge, fordelt på medicin, pædiatri, psykiatri og kirurgi.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.torshavn.fo