Overlæge med ønske om forskningsansvar søges til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Vil du være med til fortsat at udvikle og sikre høj faglig standard inden for kirurgien - i en afdeling, hvor arbejdsmiljøet vægtes højt og hvor indflydelse, inddragelse og ansvar er i fokus!?

Dette job er udløbet

Ved Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, er en stilling som forskningsansvarlig overlæge ledig til ansættelse pr. 1/11 2021 eller efter aftale.

Vi søger en speciallæge i kirurgi som med sine kompetencer, aktivt kan bidrage til at styrke og udvikle vores forskningsaktivitet inden for kirurgien, både malignt og benignt. Vi søger derfor en dygtig kliniker og forsker der kan medvirke til denne opgave. En kliniker der er bredt uddannet inden for almen kirurgi og gerne med særlig interesse inden for det endoskopiske område.

Om os
Vi er en afdeling, der tør gå nye veje med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er nysgerrige og opsøgende på vedvarende at styrke- og bedre kvalitet og patientforløb og ikke mindst få vores viden og erfaringer anvendt i en travl hverdag. Vi prioriterer og lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde – både internt og eksternt. Vi vægter uddannelse, undervisning og forskning højt og forventer, at man indgår aktivt i dette miljø, så vi udvikler os fagligt både personligt og som et team.

Kirurgisk afdeling er en velfungerende afdeling med et stort volumen inden for både akut- og elektiv kirurgi som proktologi, galde- og herniekirurgi samt cancerudredning og behandling. Afdelingen står for 40% af regionens screeningskoloskopier for tarmkræft og varetager årligt mere end 10.000 endoskopier. Vi indgår i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, hvor vi står for den primære kolonkirurgi. Afdelingen bestrider endvidere en central funktion i region Midtjylland i udredning- og behandling af patienter med avanceret pilonidalcyste sygdom.

Afdelingen har de seneste år haft stor fokus på forskning i egen afdeling og der er i dag betydelig akademisk- og forskningsmæssigt arbejde tilknyttet både det benigne-, maligne- og endoskopiske område, med gode forskningskontakter nationalt som internationalt. Der er aktuelt i afdelingen to lektorater med tilknyttet frikøb, et lektorat i opslag samt yderligere tre post docs, hvoraf en med frikøb. I afdelingen er der ansat en udviklingssygeplejerske og konsulent samt tilknyttet projektsygeplejerske.

Kirurgisk afdeling er en del af Fælleskirurgisk afdeling, der også omfatter Fysio- og ergoterapien, Urologisk- og ØNH-klinik samt øjenafdeling.

Om dig
Vi forventer at du kan imødekomme flere af nedenstående elementer:

  • Du er speciallæge i kirurgi
  • Du har lyst til at være med til at styrke og løfte den fortsatte forskningsaktivitet inden for kirurgien
  • Du har forskningserfaring med ph.d.
  • Gerne forskningsledelsesuddannelse og vejledererfaring
  • Du tager gerne ansvar og engagerer dig – såvel i de forskningsmæssige aktiver som i afdelingens øvrige drift
  • Du er positiv og omgængelig med gode tværfaglige samarbejds- og kommunikative evner
  • Du er rollemodel for dine kolleger og interesseret i at vække forskningsinteressen hos yngre læger under uddannelse

Dine muligheder hos os
Du bliver en del af et dedikeret team af speciallæger. Din primære funktion bliver inden for den benigne kirurgi samt endoskopien, hvor du vil tage del i både akut og elektivt arbejde samt organiseringen af endsoksopien. Du vil som forskningsansvarlig få frie hænder til, i samarbejde med afdelingens øvrige forskere og afdelingsledelsen, at fortsætte arbejdet med at skabe- og udvikle et miljø, der fremmer klinisk forskning.
Som overlæge vil du indgå i bagvagtslaget med tilstedeværelsesvagter i reduceret rul. Kirurgisk afdeling har døgnberedskab vedrørende kolorektal funktionen. Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de syv lægeroller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinier for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”. Den faglige bedømmelse sker på baggrund kvalifikationer og dokumentation.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til:
Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor,
Mave og tarmkirurgisk afdeling, Kirurgisk fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Ansøgningsfrist: 17/10 2021.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 43.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.