Overlæge med ledelsesfunktion søges til sengeafsnit for Psykotiske Lidelser, P2 ved Regionspsykiatrien Midt (Viborg) Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge med ledelsesfunktion til Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser P2 i Viborg med tiltrædelse den 1. juni 2023 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Som vores nye overlæge skal du – i samarbejde med afdelingssygeplejersken – lede et engageret personale på sengeafsnit for Psykotiske Lidelser i Viborg.

Der er et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken, afdelingens specialpsykolog og souschef – som vi håber, at du vil være en del af.

Sengeafsnittet har 14 pladser. Personalegruppen er tværfaglig; vi har ansat SSA’er, Sygeplejersker, Ergoterapeut i plejen og har herudover en lægesekretær, socialrådgiver, peer-medarbejder og fysioterapeut udenfor normering. Der er en stor hjælpsomhed fra alle faggrupper omkring vores kerneopgaver.

Du kommer til at indgå i den samlede ledelsesgruppe for Regionspsykiatrien Midt, der er karakteriseret ved et godt tværfagligt og inkluderende miljø, kort afstand til ledelsen og en parathed til at gå ind i nye udfordringer. Ledelsesgruppen er endvidere kendetegnet af en ligeværdig og humoristisk omgangstone.

Der vil være gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af dine individuelle ønsker, eksempelvis: lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi. Desuden er der muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter.

Om stillingen

Udover ledelsesopgaven skal du

 • tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter indenfor afdelingens målgruppe
 • visitere fra sengeafsnittet samt rådgive og vejlede de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere
 • vejlede og undervise inden for eget fagområde
 • have fokus på rekruttering og uddannelse af yngre læger

Vi lægger vægt på, at du 

 • er speciallæge i psykiatri
 • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling

og at du har:

 • relevant lederuddannelse eller interesse for ledelse
 • bred psykiatrisk uddannelse
 • psykoterapeutisk erfaring
 • undervisningsmæssig erfaring
 • interesse for/erfaring med forskning
 • gode samarbejdsevner

Bor du i Århus-området? Så kan du blive kørt direkte på arbejde!
I Regionspsykiatrien Midt har vi vores egen psykiatribus, som kører fra Aarhus til Viborg – og tilbage igen.

Bussen kører alle hverdage kl. 7.30 fra Storcenter Nord. Kl. 8.00 starter arbejdsdagen i bussen med morgenkonference og forstuegang via videoopkald, så I er klar til at møde den første patient, når I ankommer til Søndersøparken. Bussen kører retur til Aarhus kl. 14.30, hvor der kan afsluttes dokumentation, besvares mails og spares med de øvrige kolleger i bussen.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Hovedtjenestested er i Viborg, mens mødeaktivitet/samtaler/andet kan forekomme andre steder i Regionen. Videokonference anvendes i stor udstrækning, når det er muligt.

Generelt er stillingen vagtbærende i det omfang, vi har behov for. P.t. med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 12-skiftet vagtrul samt som beredskabsvagt, når der ikke er en speciallæge i bagvagt.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes elektronisk via stillingsopslaget

Ansættelsessamtaler afholdes efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2023

Vil du vide mere?

Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Cheflæge Preben Friis, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 21365644 eller på mail:

preben.friis@rm.dk

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.