Overlæge med funktionsledelse søges ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge med funktionsledelse ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i kardiologi med særlige kompetencer indenfor invasiv udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdomme.

Du skal i samarbejde med afdelingens øvrige overlæger deltage i afdelingens kliniske funktion, udvikling og forskning. Ligeledes skal overlægen varetage og videreudvikle det invasive iskæmiske fagområde og den kateter baserede behandling af hjerteklapsygdomme.

Overlægen har organisatorisk og medicinsk funktionsområdeansvar og ledelsesansvar for dagafsnittene sammen med afdelingssygeplejersken.

Du skal indgå i 7-skiftet overlægevagt tilkald fra bolig med for akut ballonbehandling, og bør derfor have særlig ekspertise indenfor området, herunder såvel invasiv som medicinsk behandling af iskæmisk hjertesygdom. Du skal besidde en velfunderet og relevant forskningsmæssig baggrund.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter og yngre læger i uddannelsesstillinger, og det forventes, at ansøgeren deltager heri.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 lægeroller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos oversygeplejerske Rikke Degn på rikpeder@rm.dk For yderligere information om Aarhus Universitetshospital og afdelingen kan du læse her.

Stillingen kan søges via nedenstående link. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.