Overlæge med funktionsansvar i CT på Røntgenafdeling med vokseværk og tårnhøje ambitioner – bliv en del af en fantastisk afdeling. Vi håber meget, at du vil være en del af fremtiden i Gødstrup.

Dette job er udløbet

Vi er en topmoderne afdeling med CT, MR, UL, konventionel røntgen og intervention.

31. januar 2022 skrev vi Danmarks historie og startede udflytning til Gødstrup, hvor en stor del af maskinparken blev udvidet.
I denne proces er der rig mulighed for, at du kan sætte dit eget præg på dagligdagen, og de fremtidige arbejdsgange.

Hvis du har lyst til at besøge os og få fremvist afdelingen, er du meget velkommen.

Som ledende overlæge skal du indgå i at sikre effektiv ressourceanvendelse, sammenhængende patientforløb, bidrager til fagudvikling og kvalitet i opgaveløsningen, strategisk planlægning og implementering mv.

Du skal sætte en effektiv retning for faglig udvikling og løbende drift inden for funktionens område og bidrager til at opfylde kravene til kvalitet, service og driftsøkonomi knyttet til funktionens aktiviteter.

Den ledende overlæge har til opgave at:

 • Sikre en effektiv tværfaglig koordinering af aktiviteterne
 • Prioritere efteruddannelse, undervisning, faglig udvikling og forskning, inden for det pågældende speciale under hensyntagen til afdelingens samlede drift og opgaveløsning.
 • Indgå i relevante udviklings- og forskningsmiljøer om faglig udvikling og kvalitetsarbejde inklusiv regionale arbejdsgrupper.
 • Koordinere og sikre inddragelse af patienter, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere med henblik på at optimere ydelserne til patienter.
 • Inddrage øvrige speciallæger og andre personalegrupper med henblik på optimeret organisering og udvikling af patientforløb på tværs af hospitalet og i sundhedsvæsenet.
 • Bidrage aktivt til en inspirerende og attraktiv arbejdsplads der kan rekruttering, udvikle og fastholde personale.
 • Sikre effektiv kompetenceudvikling i en lærings- og innovationspræget kultur
 • Indgå i samarbejde om at fremtidssikre specialfunktioner således at der er kontinuitet i viden om specielle undersøgelser.
 • Varetage optimering og opdatering af protokoller i henhold til gældende retningslinjer.
 • Deltage i møder om fælles ledelses strategi.
 • Aktivt deltage i samarbejde omkring økonomi herunder nedbringelse af overarbejde og FEA.
 • IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Ud over et fast job kan vi tilbyde:

 • Et fantastisk samarbejde mellem alle personalegrupper
 • Et aktivt uddannelsesmiljø med supervision og sparring
 • En travl afdeling, der ikke går på kompromis med kvaliteten
 • Mulighed for at undervise og være vejleder
 • Ny løn med mulighed for fastholdelses-/rekrutteringstillæg
 • Hjemmearbejdsstation og hjemmearbejdsdage
 • FEA-aftale
 • Fleksible arbejdstider
 • Gode kolleger
 • Afslappet arbejdsmiljø
 • Gratis parkering ved sygehuset
 • Vagtplan i god tid
 • Op til 10 kursus dage om året- både i DK og udlandet
 • Trivsel i hverdagen
 • En afdeling med flotte evalueringer fra tidligere ansatte
 • Masser af brød og kage

Hvis du kan svare ja til at være fagligt velfunderet, omgængelig og arbejdsom, så tøv ikke med at kontakte os.

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet.
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger.
Vi trives bedst med en uformel tone og et godt humør.
Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
Herudover afholder vi flere sociale arrangementer om året.

Røntgenafdelingen i Gødstrup er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne DR/CR knoglerum, CT, 1,5T MR, ultralyd og gennemlysningsrum.
Vi har udvidet kapaciteten i Gødstrup, bl.a. med 3T MR.
I Gødstrup foretager vi årligt ca. 225-250.000 undersøgelser.
Vi har tilknyttet specialerne: Abdominalkirurgi, Akutmedicin, Gynækologi, Kardiologi, Medicinsk afdeling, Onkologi, Ortopædkirurgi, Pædiatri, Urologi samt Øre-Næse-Hals.
Derudover fylder neuroradiologi en stor del af vores hverdag med TCI klinik, trombolyser og akut funktion.
Vi har også interventions opgaver som nefrostomier, biopsier mm, som vi forventer, du bliver en del af.

Røntgenafdelingen i Gødstrup, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger i speciallægeuddannelse samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen indebærer, at du deltager i vagtordningen.

Læs stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation. 

Kontaktinformationer
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Solveig Klok Matthesen mobil 2737 4554 eller på e-mail: Solveig.Klok.Matthesen@vest.rm.dk
eller chefradiograf Rikke Grøftehave Nielsen på mobil 9243 4266 eller på e-mail: rignil@rm.dk

Ved behov, kan vi være behjælpelige med opklarende spørgsmål omkring byen, skoler, institutioner, natur- og fritidsliv.

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen bedes være os i hænde senest den 31. maj 2023
Samtaler afholdes i uge 23 eller 24
Ansættelse pr. 1.6.2023 eller efter aftale.

Du kan søge jobbet online. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.