Overlæge med funktionsansvar i Akut- og Herniekirurgi, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Kunne du tænke dig en spændende stilling som funktionsansvarlig overlæge i Akut- og Herniekirurgi, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt?

Dette job er udløbet

Afdelingen har en stilling ledig med ansættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Kirurgi
Kirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også egen sektion med brystkirurgi og en sektion med karkirurgi.
Afdelingen er opdelt i 7 teams: Mavekirurgi, tarmkirurgi, brystkirurgi, akutkirurgi, karkirurgi, varicekirurgi og sårcenter.

Afdelingen har særlige kompetencer indenfor det laparoskopiske område.

Du bliver del af en spændende arbejdsplads med udfordringer indenfor såvel modtagelse af akutte patienter som elektiv aktivitet og varetager basis gastrokirurgi for et optageområde på ca. 220.000 indbyggere.

Afdelingen har regionsfunktion for gastroøsofageal reflukskirurgi og fedmekirurgi.

Du bliver tilknyttet kirurgisk gastroenterologisk sektion, som råder over to sengeafsnit med i alt 37 senge, 10 elektive operationslinjer ugentligt samt 1 akut operationslinje hver dag; desuden 13 endoskopilinjer og 10 ambulatorielinier ugentligt.

Der er etableret en Akutafdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor alle akutte indlæggelser varetages.

I øjeblikket er det Mave- og Tarmkirurgiske afsnit bemandet med 9 overlæger, 7 afdelingslæger, 5 hoveduddannelseslæger, 4 læger i introduktion og 7 uklassificerede læger.

Jobbet og kvalifikationer
Vi søger en overlæge med speciel interesse i Akutkirurgi og Herniekirurgi.

Som overlæge med funktionsansvar skal man primært varetage ledelsen af akut- og herniekirurgi:

  • Ledelse af Akutteamet.
  • Varetage samarbejdet med Akutafdelingen og Operation og Intensiv.
  • Sagsbehandle klagesager indenfor Akut- og herniekirurgi.
  • Kvalitetssikre og sikre indberetning i databaser.

Du skal være speciallæge i kirurgi og/eller kirurgisk gastroenterologi og opfylde bedømmelseskriterierne for ansættelse af speciallæger fastsat af Region Midtjylland.

Du kommer til at indgå i afdelingens ledergruppe på lige fod med de øvrige overlæger, og du refererer i ledelsesmæssige spørgsmål til afdelingsledelsen og i faglige til den ledende overlæge.

Der er ved Regionshospitalet Viborg en klinisk forskningsenhed, som kan understøtte forskningsinitiativer og ønsker.

Vi har et godt samarbejde med Forskningscenter Foulum og Aarhus Universitetshospital.

Vi forventer, at du

  • er uhøjtidelig, innovativ, visionær og beslutningsdygtig
  • har gode samarbejdsevner, godt humør og en positiv indstilling til arbejde, kolleger og forandringer
  • er indstillet på at videreudvikle dig

Vi kan tilbyde

  • spændende arbejdsopgaver i velfungerende teams i en aktiv afdeling
  • inspirerende tværfagligt samarbejde

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres her.

Vagtforhold
Vagten er 9-skiftet, bagvagt døgndækkende som tilstedeværelsesvagt.
Der er stuegangsvagt lørdag og søndag og akut operationsvagt alle hverdage 8-18 og 8-16 i weekender og helligdage, begge vagter deles blandt alle speciallæger i afdelingen.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.

Bagvagten dækker brystkirurgi fra 15-8 og i weekender.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for overenskomstansatte overlæger.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle på tlf. 7844 6301 eller oversygeplejerske Helle Skytte på tlf. 7844 6302.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. april 2021 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 19, 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.