Overlæge med funktion som beredskabschef Regionshospitalet Horsens søger en dynamisk og engageret overlæge til at varetage den fortsatte udvikling og koordinering af hospitalsberedskabet.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder per 1. januar 2020 eller efter aftale en stilling som overlæge med ansvar for beredskabet på Regionshospitalet Horsens. Ansættelsen sker som overlæge på Akutafdelingen, hvorfor det er centralt, at du har interesse for det akutte område, samtidig med at du har relevant erfaring og viden om hospitalsberedskab.

Om stillingen
Vi tilbyder en stilling i et dedikeret tværfagligt kollegium. Speciallægerne i Akutafdelingen er alle ansat inden for de seneste 4 år og udvikler sig sammen. Alle er dybt dedikerede til opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i absolut topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som “lige dele læger, ledere og lærere”.

Du kan forvente at få et job med

  • En spændende og varieret klinisk hverdag
  • God mulighed for faglig, ledelsesmæssig og personlig udvikling
  • Et stort ledelsesmæssigt ansvarsområde i form af hospitalets beredskab
  • En stor kontaktflade med mange interne og eksterne samarbejdsparter

I funktionen som beredskabschef for Regionshospitalet Horsens refererer du direkte til hospitalsledelsen, og opgaven bliver at varetage ledelse, kvalitetssikring, udviklingsopgaver samt uddannelse og øvelser inden for hospitalsberedskabet.

Der afsættes 20 % af din arbejdstid til at varetage funktionen som beredskabschef, mens den resterende del af ansættelsen er afsat til klinisk arbejde i Akutafdelingen.

Du finder funktionsbeskrivelsen for stillingen som overlæge med funktion som beredskabschef her.

Vi forventer, at du:

  • Er speciallæge fra et relevant speciale og har erfaring fra det akutte område
  • Opnår merit i det nye speciale akutmedicin, således at du efter nogle år vil kunne kalde dig speciallæge i akut medicin
  • Har viden om, interesse for og erfaring med hospitalsberedskab
  • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, kollegaer og samarbejdspartnere
  • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø
  • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsningen

Vi lægger endvidere vægt på organisatoriske kvalifikationer, evner til at samarbejde – også på tværs af fag – og til at igangsætte nye initiativer.

Om os
Akutafdelingen har årligt ca. 33.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om at dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akutmedicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter, der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi plus alle de patienter, der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. På sigt inkluderes dele af den akutte psykiatri i afdelingen.

Ledelsen i afdelingen tror på tillid frem for kontrol, og på at trivsel er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på, at klinikerne skal føde nødvendige forandringer og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft. Hospitalet arbejder tæt sammen med kommunerne og de praktiserende læger med det formål at sikre at borgere/patienter modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens i øvrigt er gyldig autorisation, samt at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk i ansøgningsformularen i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes ligeledes elektronisk.

Ansøgningsfristen er den 19. november 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. december 2019

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, tlf. 2286 0649 eller ledende overlæge Ulf Grue Hørlyk, tlf. 2475 1158.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.