Overlæge med forskningsansvar søges til Afsnit Neuro ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital En stilling som forskningsansvarlig overlæge ved Røntgen og Skanning, Afsnit Neuro, er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afsnit Neuro er samlet under 1 afdelingsledelse med Afsnit 6, hvorfra 5 af afdelingens 11 MR-skannere driftes. I Afsnit Neuro er der yderligere 2 MR-skannere samt adgang til 0,5 forskningsskanner tilknyttet den Neuroradiologiske Forskningsenhed. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som overlæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit. Det giver også mulighed for at opnå nye kvalifikationer efter interesse og aftale.

Overlægen vil få funktion i Afsnit Neuro, som betjener de kliniske afdelinger i område NORD af Aarhus Universitetshospital, Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi, Øre-Næse-Halssygdomme og Øjensygdomme. Herudover udføres undersøgelser for især Kræftafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger. Afsnittet dækker opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor neurointerventionsradiologi. Afsnittet har CT, MR og konventionel røntgen samt interventionsstuer tilknyttet. Der er fælles afsnitsledelse med Afsnit 6, hvor der også udføres MR af neuroradiologiske patientgrupper.

Overlægen skal varetage opgaver indenfor hele neuroradiologien fraset intervention. Der er mulighed for at opdyrke interesseområder.

Der er en stor speciallægegruppe, som arbejder tæt sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt sammenhold, humor samt plads til faglig sparring og et godt arbejdsmiljø.
 
Vores ledetråde er

  • fra enhed til helhed
  • patientens behov kommer først
  • vi skaber resultater gennem samarbejde.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning er marts 2019 samlet under samme tag i Skejby og har været igennem en periode med fusion af tidligere Røntgen og Skanning og Neuroradiologisk Afdeling. Omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, o.m.a. giver mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger. Vi er nu 380 ansatte, heraf 70 speciallæger, fordelt på 8 afsnit med 4 afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde motiveret ansøgning, gerne med interesseområder, speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Skema til bedømmelse kan findes på følgende link.
Skemaet skal udfyldes og vedhæftes ansøgningen som Word fil.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du brug for flere oplysninger så kontakt afsnitsledende overlæge Brian Stausbøl-Grøn på 4046 5592 eller på mail brista@rm.dk eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen på 2475 1179 eller på mail vibfin@rm.dk.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 9,2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.