Overlæge inden for det kolorektale fagområde søges ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge inden for fagområdet kolorektal kirurgi er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Mave- og Tarmkirurgi har lands-/landsdels funktioner inden for hele den øvre og nedre kirurgiske gastroenterologi.

I forhold til den kolorektale sektion varetager afdelingen behandling af patienter inden for rektum cancer kirurgen inkl. den avancerede kolorektal cancer kirurgi samt sarkom kirurgien. Endvidere behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, basal og avanceret proktologi, herunder stor analfysiologisk aktivitet og sammen med Afdelingen for Kvindesygdomme varetages endometriose kirurgien i et multidisciplinært set-up.

Vi tilbyder et spændende job i en stor og vigtig nøglefunktion i afdelingen. Vi har rammerne på plads, men mangler en dygtig overlæge med bred kirurgisk erfaring, der i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger kan varetage den minimale invasive kolorektal kirurgi (herunder også gerne robotkirurgi) samt indgå i teamet vedrørende endometriose kirurgien.

Der vil blive lagt vægt på, at du er speciallæge i kirurgi og gerne certificeret kolorektal kirurg, tillige med en dokumenteret særlig interesse for selvstændig varetagelse af den minimale invasive kirurgi og gerne med roboterfaring. Der lægges også vægt på både forsknings- og undervisningserfaring.

Afdelingen flyttede i 2018 til Skejby og blev samlet i helt nye og moderne bygninger. Under fælles tag bor vi med alle øvrige specialer, herunder plastikkirurger, gynækologer, urologer, onkologer og radiologer, som er nogle af de nærmeste samarbejdspartnere for os.

Vi ønsker en ny kollega, som er motiveret for at udvikle behandlingerne, som deltager i afdelingens store aktive forskningsmiljø, som vil dyrke relationerne til samarbejdspartnerne og bidrage til udvikling af det gode patientforløb.

Overlægen indplaceres i det kolorektale bag-bagvagtslag, som er 7-8 skiftet tilkaldevagt.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de syv lægekompetenceområder. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger og dokumentation af egne kompetencer inden for alle syv kompetenceområder. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Med virkning fra den 1. april 2021 ændres grundlønnen jfr. § 4 i overenskomsten for nyansatte overlæger:

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lone S. Jensen på loneje@rm.dk eller på telefon 4013 2224.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.