Diagnostisk Center ved Landssygehuset på Færøerne søger overlæge i patologi

Dette job er udløbet

Diagnostisk Center ved Landssygehuset på Færøerne søger overlæge i patologi

I vores afdeling på Landssygehuset er en stilling som overlæge med speciale i patologi ledig til besættelse pr. 1. marts eller efter aftale.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehuset på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 120 sengepladser og sammenlagt ca. 1000 ansatte. fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri, intensiv og kirurgi med parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals, øjensygdomme, tandlæge, gynækologi og obstetrik.

Landssygehuset samarbejder med flere sygehuse udenlands, og vi har konsulenter indenfor flere specialer regelmæssigt på sygehuset.

Det Færøske Sygehusvæsen består af tre sygehuse foruden Patienthotellet i København. Landssygehuset, Klaksvig sygehus og Suderø sygehus. Klaksvig Sygehus har ca. 24 sengepladser og sammenlagt ca. 120 ansatte. Suderø Sygehus har 26 sengepladser indenfor det somatiske område og sammenlagt arbejder ca. 110 ansatte på sygehuset.

Landssygehuset er i gang med at hjemtage flere patientbehandlinger fra Danmark til Færøerne og arbejder med at forbedre flere patientforløb.

Missionen for Landssygehuset er at yde sundhedstjeneste på højt fagligt niveau, uddanne og udvikle medarbejderne og at forske. Visionen er, at patienten er i centrum, at medarbejderne er stolte af deres arbejde og at samfundet får gavn af arbejdsindsatsen

Fakta om patologisk afsnit/Diagnostisk center

Patologisk afsnit er en del af laboratoriet, som derudover omfatter klinisk biokemi, immunologi/blodbank, mikrobiologi og nuclearmedicin.

Patologisk afsnit er normeret med en patolog, en lægesekretær og bioanalytikere, som ud over patologi, også bemander de andre laboratoriespecialer.

Patologisk afsnit betjener de kliniske afdelinger på Landssygehuset, Klaksvig Sygehus, Suderø Sygehus samt speciallæger og praktiserende læger.

Diagnostisk Center består af Laboratorie og røntgenafdeling.

Arbejdsopgaver

  • Varetage patologiske undersøgelser på indlagte og ambulante patienter
  • Initiere patologisk forskning, kvalitetssikring og faglig/tværfaglig udvikling
  • Medansvarlig for afdelingens daglige drift og personaletrivsel
  • Medansvarlig for enhedens økonomiske rammer

Kvalifikationer

  • Autorisation som speciallæge i patologi
  • Bred patologisk uddannelse
  • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til centerleder, Ann E. Østerø, tlf. +298 304500, lok. 5601, e-mail annos@ls.fo

Ansøgningsfristen er 1. Februar 2020

Søg stillingen her

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

http://www.euraxess.fo/home/

www.faroeislands.com

www.visittorshavn.fo