Overlæge i pædiatrisk onkologi/hæmatologi søges ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital (AUH), med specialfunktion inden for pædiatrisk onkologi/hæmatologi er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Stillingen indeholder en samarbejdsaftale inden for det vestdanske pædiatrisamarbejde således, at du i en 3 årig periode er tilknyttet Region Nordjylland med 50% tjeneste ved Aalborg Universitetshospital ligeledes med specialfunktion inden for pædiatrisk onkologi/hæmatologi. Stillingen er uden vagtforpligtigelse. Den konkrete arbejdstidsfordeling aftales mellem parterne, og vil være fleksibel inden for rammerne af aftalen, herunder lørdagsstuegang på AUH som dækkes i fællesskab af det børneonkologiske team.

Herefter er tjenesten udelukkende ved Region Midtjylland svarende til fuld tid.

Du indgår i teamet for pædiatrisk onkologi/hæmatologi, AUH, og er tilknyttet Børn og Unge afsnit 1. Der vil ud over opgaver inden for den generelle pædiatriske hæmatologi og onkologi, kunne laves aftale om et specifikt ansvars område.

Du indgår i teamledelsen for pædiatrisk onkologi/hæmatologi og i den samlede ledergruppe ved Børn og Unge, AUH.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største
Børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 60 speciallæger; 31 overlæger, heriblandt 1 ledende overlæge, 1 lærestolsprofessor, 4 kliniske professorer, og 29 afdelingslæger, samt 22-28 uddannelseslæger.

Vagtstrukturen består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 13-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og børneintensivafdelingen og med rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologerne) og almenpædiatrisk speciallæge søn- og helligdagsstuegang.

Center for børn og unge med kræft, AUH er beliggende i sengeafsnit 1, og har 12 onkologiske senge med klinik og dagafsnit i umiddelbar sammenhæng. Desuden en klinisk forskningsenhed for børnekræft. Børn og Unge, AAUH har seks onkologiske sengepladser, ligeledes med tilhørende klinik og daghospital.

Afdelingerne lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværregionalt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Læs mere om Børn og Unge, AUH her.
Læs mere om Børn- og Ungeafd., AAUH her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Med virkning fra den 1. april 2021 ændres grundlønnen jfr. § 4 i overenskomsten for nyansatte overlæger:

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Funktionsbeskrivelse kan ses her og nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til professor, overlæge, ph.d. Henrik Hasle på 7845 1426, ledende overlæge Jens Erik Veirum på 3071 5323, AUH og ledende overlæge Charlotte Siggaard Rittig på 9766 3391, AAUH. Der udarbejdes en udlånsaftale mellem AUH og AAUH.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hver af de 7 lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetencer. Skema hertil findes her og bedes udfyldt. Udfyldt skema sendes sammen med ansøgningen.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se her.

Ansøgning incl. CV skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.