Overlæge i hoftesektoren ( evt. Sektorchef) søges til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge evt. sektorchef ved Hoftesektoren Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledige til besættelse pr. 1.4. 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Efter ønske er der mulighed for enkelte hverdage med lang dagtid til kl. 20.45 samt dagtjeneste og efterflg. beredskabsvagt lørdage samt beredskabsvagt søndage.

Sektorchef positionen i hoftesektoren er ledig fra 1.4. 2023 hvorfor det bedes anført i ansøgningen om man samtidig er interesseret i denne position.

Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø?  

Vil du være en del af et godt ledernetværk på en moderne arbejdsplads i konstant udvikling?

Vil du være med til at sætte dit præg på Danmarks bedste mindre hospital?

 Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig interesse og dokumenteret operativ erfaring indenfor hofteprotesekirurgi.

Der lægges vægt på, at ansøger har en relevant faglig ekspertise, er initiativrig, kreativ og med lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.

Det vægtes ligeledes, at ansøger medvirker til at:

  • Fremme centrets forskning og udvikling
  • Fremme kvalitets udvikling og -sikring (herunder patientsikkerhed)
  • Fremme et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:

  • Ligeværdigt samarbejde med gode faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser
  • Gode muligheder for forskning med støtte fra centrets Forskningsenhed
  • Mulighed for at blive en del af en aktiv og inspirerende ledergruppe
  • En flad ledelsesstruktur, hvor der er kort vej fra ide til handling
  • Mulighed for oplæring inden for specialet, hvis der er behov for det

Om Hoftesektoren

Hoftesektoren er på nuværende tidspunkt berammet  med 3 ortopædkirurgiske speciallæger hvoraf 1 er sektorchef samt  et varierende antal yngre læger i hoveduddannelse.

Der er tilknyttet en forløbskoordinator på sengeafdelingen og en speciale ansvarlig operationssygeplejerske. Desuden er der tilknyttet 2 fysioterapeuter med forundersøgelsesfunktion samt et antal terapeuter, der varetager den postoperative indsats, samt et sekretariat og et korttidsafsnit, hvor patienterne er indlagt.

Hoftesektoren er landskendt for sine sammedagsforløb. Sektoren deltager desuden i flere forskellige forskningsprojekter med fokus på at optimere patientforløb. Sektoren arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem. Under normale omstændigheder opereres der i omegnen af ca. 1000 primære THA og ca. 60 revisions THA. Der er således rigtig gode muligheder for en speciallæge til at øge sit operationsvolumen og cementere sine kompetencer.

 Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.

Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en Cheflæge i ortopædkirurgi, en Cheflæge i anæstesiologi samt en Chefsygeplejerske.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion inden for skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Idrætsklinikken drives i samarbejde med Reumatologisk afdeling, der har regionsfunktion inden for Idrætsmedicin. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Operation og Dagkirurgi, et Korttidsafsnit, Idrætsklinik, Rygklinik, et Terapiafsnit samt et Sekretariat.

Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 2 specialeansvarlige overlæger, 17 overlæger, 4 afdelingslæger, 2 1. reservelæger (fase 3) samt 3 reservelæger (intro og fase 1). 1 overlæge er uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

 Centret har ansøgt om og har gode udsigter til at blive Universitets afdeling.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

 Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

 Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Søren Fruensgaard (ortopæd), tlf. 78416464 (soerfrue@rm.dk) .

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 25. januar 2023, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo februar 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen