Overlæge i Gynækologi og Obstetrik ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens Vi tilbyder per 1. januar 2022 eller efter aftale, en stilling som overlæge i obstetrikken på Kvindesygdomme og Fødsler ved Regionshospitalet Horsens. En spændende stilling med mulighed for at påtage sig det faglige ansvar for det føtal medicinske område.

Ansøgningsfrist: 27/10/2021 Regionshospitalet Horsens

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Har lyst til at påtage dig lægefagligt medansvar for det føtalt medicinske områder – herunder faglig udvikling, kvalitetssikring, undervisning og regionalt samarbejde
 • Evner nærværende kommunikation i forhold til studerende, patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Bidrager aktivt til et godt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Påtager dig relevante ledelsesopgaver
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Du finder funktionsbeskrivelsen for overlægestillingen her.

Du kan forvente, at få et job med:

 • Mulighed for stor indflydelse på at afdelingen gør en stor forskel
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse, med fokus på bæredygtigt faglig udvikling

Afdelingen i tal:
Vi er knap 200 medarbejdere; sekretærer, læger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker og jordemødre.

Afdelingens obstetriske del består af fødegang med 6 fødestuer, 2 svangre senge og yderligere 2 modtagelsesstuer, mor/barn afsnit med 16 familierum, obstetrisk ultralydsambulatorium med 4 daglige linjer, jordemoderkonsultationer med ca. 4 daglige linjer, jordemoderambulatorium samt et barselsambulatorium.

Afdelingens gynækologiske del er fordelt på to matrikler, Regionshospitalet Horsens og Skanderborg Sundhedscenter med hovedvægten lagt på Regionshospitalet Horsens. Vi har sengeafdeling med 4 gynækologiske senge. Det gynækologiske afsnit er netop flytter til hospitalets nye bygninger, hvor vi indgår i et fællesskab med de øvrige skærende specialer. Derudover, har vi 5 nyindrettede ambulatoriestuer.

Afdelingens fertilitetsklinik har godt 30 medarbejdere, fordelt med lægesekretærer, bioanalytikere, sygeplejersker og læger, som beskæftiger sig med: Fertilitetsudredning og behandling, IUI, IVF og ICSI Behandling med nedfrosne og optøede æg, ud hente sædceller og sæddeponering.

Afdelingen har ca. 40.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 2300 gynækologiske indgreb. Vi har aktuelt ca. 2350 fødsler og tæt dagligt samarbejde med Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, idet vi ikke har et neonatal afsnit.
Vi har 6 læger i AP-stillinger, 2 I-stillinger og 3 H-forløb i samarbejde med AUH og arbejder aktivt på at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø gennem målrettet arbejdstilrettelæggelse, supervision og forskning.

Vi satser målrettet på tværfagligt samarbejde gennem daglige fødegangskonferencer, patientopfølgning, systematisk teamtræning, samt forskning i teamsamarbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på partnerskab med patienten, sammenhæng i alt, kvalitet i alt og i alle disse elementer er faglighed et bærende element.

Afdelingens strategi har særligt fokus på ”Faglig udvikling i balance” – og et bevidst fokus på at vægte medarbejders trivsel i et bæredygtigt sundhedsvæsen. Dette indebærer en høj grad af medarbejderinvolvering, og fokus på at dygtiggøre os ift. samarbejde i teams og på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16. november 2021

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Marie Højriis Storkholm tlf. 61 26 38 49

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.