Overlæge, Gyn./Obs., Herning Hospitalsenheden Vest

Dette job er udløbet

Overlæge
Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning
Overlæge

Overlægestilling ledig til besættelse pr. 1.1. 2020 eller efter aftale.

Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Vil du med ud på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!

Vi søger en speciallæge med dokumenteret erfaring inden for gynækologi og obstetrik.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante besøg/år. Afdelingen varetager, udover urogynækologi, den kirurgiske behandling af de benigne gynækologiske sygdomme samt fertilitetsudredning og IUI-behandling. I ambulatoriet er der en velfungerende minihysteroskopi funktion.
  
Obstetrik:
Der er årligt godt 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles i 2020 på det nye hospital i Gødstrup.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med børneafdelingens neonatalafsnit.

Afdelingen er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.

Forskning og Uddannelse:
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling har et aktivt og veletableret forskningsafsnit, der ledes af den forskningsansvarlige overlæge og tilknyttet professor.

I Hospitalsenheden Vest er forskning og uddannelse i sundhed en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af hospitalets vision, mission og strategi. Aktiviteterne er samlet i NIDO|danmark.

Vi er et stort ambitiøst akuthospital, der skal tilbyde en nær og fagligt stærk sundhedstjeneste til en
befolkning på omkring 300.000 mennesker i Midt- og Vestjylland. Det er derfor afgørende, at hospitalet rummer og udvikler gode vilkår for forskningen.

NIDO|danmark skal være med til at sikre, at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden, at det formidlede indhold baserer sig på anerkendt viden og forskning, og at det nye hospital i Gødstrup bliver en af landets mest attraktive uddannelsesinstitutioner. NIDO|danmark kommer til at være samlingspunkt for uddannelse og forskning på tværs af afdelingerne på hospitalet.

Lægefaglige teams:
Afdelingens lægestab arbejder i et af nedenstående teams:
– obstetrik, herunder ultralyd og prænatal diagnostik
– gynækologisk-endokrinologi,  minihysteroskopi , fertilitetsudredning og behandling
– urogynækologi herunder prolapskirurgi og inkontinensoperationer
– almen gynækologi herunder TLH operationer og robotassisterede operationer
 
Lægenormering
16 speciallæger og 14 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse
Speciallægerne er i 12 skiftet tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. Forvagten passes i Herning af yngre læger i  I- og H- stilling. I Holstebro er der en overlæge i tilstedeværelsesvagt.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Overlægen vil afhængig af interesse og erfaring indgå i et af afdelingens faste teams. Overlægen skal være med til at sikre en fortsat høj faglig udvikling indenfor disse områder, baseret på evidens og tværfaglighed.
 
Personprofil
Vi forventer, at du
– er speciallæge i gynækologi og obstetrik
– er forskningsaktiv
– har dokumenteret erfaring indenfor gynækologi og obstetrik
– er fagligt inspirerende og initiativrig
– besidder gode samarbejdsevner
– er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.
 
Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Søges stillingen som overlæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Maria Halberg på tlf.nr. 7843 4610.

Ansættelse fra 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en
tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 1. november 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.