Overlæge, funktionsleder Overlæge søges til sengeafsnit R2, Retspsykiatrisk Afdeling , Skejby pr 1.1.2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi har brug for en dedikeret, fagligt ambitiøs overlæge, der brænder for ledelse. Vi har en ledig stilling i sengeafsnit R2, intensivt psykose- og rehabiliteringsafsnit, Retspsykiatrisk Afdeling, AUH-P.

Overlægen og afdelingssygeplejersken sikrer i samarbejde et højt fagligt niveau, patientinddragelse og et sikkert og udviklende arbejdsmiljø.

Sengeafsnit R2 er et intensivt psykose- og rehabiliteringsafsnit med fokus på stabilisering, rehabilitering samt bedring af patienternes funktionsniveau, så de kan opnå sygdoms-erkendelse og i højere grad fungere selvstændigt ved udskrivelsen. Patienterne har alle enten dom til behandling eller anbringelse. Overlægen vil have mulighed for at fordybe sig i længerevarende terapeutiske forløb samt at varetage akutte opgaver.

Overlægen skal i samarbejde med afdelingssygeplejersken varetage den daglige ledelse og faglige udvikling i R2, herunder personaleledelse, kvalitetsudvikling og samarbejde, både internt som eksternt.

Der er et højt aktivitetsniveau i R2, og relationsarbejdet er omdrejningspunktet for indsatsen.
Der lægges stor vægt på et anerkendende miljø i forhold til såvel patienter som personale, og afsnittet er præget af ansvarlighed i forhold til arbejdsmiljø, samarbejdsrelationer samt sikkerhed. Vi vægter patientinddragelse meget højt, ligeledes inddragelse af pårørende og andre samarbejdspartnere.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af souschef, sygeplejersker, SOSU-assistenter/plejere, socialpædagoger, specialpsykolog, lægesekretær, ergoterapeut og fysioterapeut. Der er stort fokus på den faglige og tværfaglige udvikling, hvor personalet målrettet arbejder på mest mulig patientinddragelse og patientinvolvering.
Der er en stor social ansvarlighed i personalegruppen og alle hjælper og støtter hinanden i arbejdet med patienterne.

Overlægen vil kunne få tid til at deltage i afdelingens øvrige opgaver, herunder mentalobservation, behandling af ambulante patienter, kvalitetsudvikling og forskning. Desuden opfordrer vi til deltagelse i Retspsykiatrisk Interessegruppes arrangementer.

Overlægen vil indgå i en dynamisk ledergruppe sammen med de andre funktionsledelser og afdelingsledelsen, og vi forventer, at vores kommende overlæge i R2 har lyst til at tage del i afdelingens og Region Midt’s spændende strategiske og faglige udviklingsprocesser og sætte sit præg på disse.

Overlægen er naturligvis en del af lægegruppen i Retspsykiatrisk Afdeling og medvirker til den lægefaglige udvikling.

Overlægen deltager i universitetshospitalets uddannelse af såvel medicinstuderende som yngre læger.

Overlægen vil blive tilbudt den nødvendige ledelsesmæssige sparring, herunder evt. supervision, samt få mulighed for at deltage i relevante lederkurser/-uddannelser. Overlægen vil have mulighed for løbende videreuddannelse, fx den retspsykiatriske ekspert-uddannelse, psykoterapeutisk uddannelse.

Funktionsbeskrivelse, virksomhedsgrundlag m.m. kan rekvireres hos sekretær Lone Poulsen, tlf.nr. 7847 2503, eller e-mail: lonepols@rm.dk

Ansøgeren skal sammen med ansøgningen sende skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer, som ligeledes kan rekvireres hos nævnte sekretær.

Overlægen ansættes på overenskomstmæssige vilkår med mulighed for forhandling om funktionsløn eller kvalifikationsløn efter principperne i Ny Løn.

Overlægen indgår i fælles vagt på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

For yderligere oplysninger kan ansøger kontakte oversygeplejerske Mette Krøyer, tlf 20 16 83 05 eller ledende overlæge Trine Arngrim på tlf. nr. 7847 2500 eller e-mail: trinarng@rm.dk

Praktiske oplysninger
Vi skal have din elektroniske ansøgning senest mandag den 12. oktober 2020.
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 26. oktober om formiddagen.

Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og en klinik.

Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur, der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.