Overlæge eller afdelingslæge søges til Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital I Øjensygdomme er en speciallægestilling med hovedfunktion i tumorteamet ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansøgningsfrist: 29/08/2021 Aarhus Universitetshospital

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke Øjensygdommes faglige profil på især tumorområdet.

Øjensygdomme er en universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner inden for specialet, og som lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes i tværfaglige teams om de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende.

Afdelingen har en høj forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor.
Forskning foregår i et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi, som har dokumenteret faglig baggrund, eller som har særlig interesse i at specialisere sig og dygtiggøre sig inden for tumorområdet. Vi søger en overlæge, der målrettet fortsat vil udvikle sine kompetencer og bidrage til at udvikle faget og den faglige profil i Øjensygdomme, eller en afdelingslæge, som kan og vil tage et fagligt medansvar, og som vil være med til at udvikle området. Dette gøres i tæt samarbejde med teamets øvrige medlemmer.

Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde, såvel internt på afdelingen som på tværs af hospitalet og med relevante samarbejdspartnere regionalt og nationalt. Der lægges vægt på dokumenteret videnskabelig erfaring og erfaring med det organisatoriske arbejde.

Herudover skal du sammen med Øjensygdommes øvrige speciallæger forestå og udvikle Øjensygdommes faglige niveau og deltage i undervisning og uddannelse af læger og andre personalegrupper både præ- og postgraduat.

Det forventes, at du har gode samarbejdsevner og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på initiativrigdom, loyalitet, ordentlighed, samarbejdsevne og beslutningsdygtighed.

Herudover lægges der vægt på høj akademisk kvalitet og redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed samt evner for samarbejde og respekt for samarbejdspartnere.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslægestilling kan ses her.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlægestilling kan ses her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Overlæge Steen Fiil Urbak 23 88 20 78
Afdelingsledelsen v. Lone Hauritz på telefon 23 71 47 33
Lærestolsprofessor Toke Bek på telefon 30 31 56 36.

Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på
78 45 46 44.

Ansættelsessamtaler afholdes den 6. september kl. 13-16.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.