Overlæge/afdelingslæge til Enhed for Tilsyn og rådgivning Øst

Ansøgningsfrist: 20/08/2021 Styrelsen for Patientsikkerhed

Er du vores nye kollega til enhedens rådgivningssektion, som varetager opgaver inden for bl.a. smitsomme sygdomme, miljø, trafikmedicin, retsmedicin samt sundhedsberedskabet (tidligere embedslægefunktioner).  Din konkrete opgavefordeling vil blive fastlagt med baggrund af din erfaring, kompetencer og ønsker.

Som overlæge vil man endvidere være ansvarlig for fagområdet smitsomme sygdomme.

Om Tilsyn og Rådgivning Øst

Vi er en stor sundhedsfaglig enhed med ca. 130 medarbejdere (herunder eksterne konsulenter, bl.a. styrelsens sagkyndige rådgivere), 6 sektionsledere og en enhedschef.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder om anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Derudover varetager vi tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Aktuelt har vi omfattende opgaver relateret til Covid-19 pandemien, herunder udbrudshåndtering og rådgivning af sundhedsvæsenet og øvrige myndigheder.

Vi har et stort samarbejde med styrelsens andre enheder, herunder de to Tilsyns- og Rådgivningsenheder i Jylland samt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Enheden er præget af et godt kollegialt samarbejde med fokus på udvikling og læring. Personalet består af bl.a. læger, sygeplejersker, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater og andre akademikere, administrativt personale og studentermedhjælpere. Vi er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin og vi vægter godt uddannelsesmiljø højt.

Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil som udgangspunkt omfatte:

 • sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling vedrørende smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • rådgivning af læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner samt andre myndigheder, f.eks. om instrukser og vejledninger
 • retslægelige ligsyn
 • lægebemandet telefonvagt som for- eller bagvagt
 • oplysningssager
 • lovforberedende arbejde, høringer og folketingsspørgsmål

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale og har gerne både klinisk og organisatorisk/administrativ erfaring fra ansættelser bredt i sundhedsvæsenet.  Erfaring med myndighedsarbejde er en fordel men ikke et krav.

Ved ansættelse som overlæge forventes det, at du har været speciallæge i flere år.

Vi er en uddannelsesafdeling og kan tilbyde funktion som vejleder.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • har stor personlig integritet
 • er struktureret og når dine mål
 • har lyst til at arbejde tværfagligt
 • har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • har lyst til undervisning

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Et dynamisk arbejde med en varierende hverdag. Mulighed for personlig faglig udvikling.

En grundig introduktion til styrelsen og vores opgaveportefølje.

Relevante kurser (f.eks. inden for sundhedsjura og ledelse).

Et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til indbyrdes sparring og en uformel men respektfuld omgangsform.

Løn og ansættelse
Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse om afdelingslæge sker i henhold til Finansministeriets aftale med Yngre læger.

Ansættelsen forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Du er velkommen til at ringe eller maile til sektionsleder Hannele Tuovinen tlf. 2336 5558 e-mail hmto@stps.dk eller enhedschef Bente Møller tlf. 7222 7815 e-mail bem@stps.dk , for yderligere oplysninger om stillingen.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis, og angiv i din ansøgning om du søger afdelingslæge eller overlægestilling.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34-35.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.