Overlæge/afdelingslæge i uro-gynækologisk team

Dette job er udløbet

Skal du være vores nye kollega i det uro-gynækologiske team på Aalborg Universitetshospital?
Vi søger en overlæge eller en afdelingslæge til 1. august 2019 eller snarest derefter.

Om Gynækologisk – Obstetrisk Afdeling i Aalborg
Vi har målrettet fokus på faglig udvikling i et godt arbejdsmiljø.
Afdelingen dækker funktioner inden for alle specialeplanens niveauer, herunder en række regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for det gynækologisk-obstetriske område, jvf. specialeplanen for gynækologi og obstetrik.

Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har egen akutfunktion og modtagelse for både gravide og akutte gynækologiske patienter. Afdelingen er for tiden struktureret i en akut gynækologisk modtagelse, en akut fødemodtagelse med 4 pladser, fødegangen og råder samtidig over følgende: 10 gynækologiske senge, 8 senge på dagkirurgisk afsnit, 6 svangresenge, 10 stuer til familiebarsel, 5 obstetriske dagafsnitssenge og 16 barsels­senge + vugger. Specialets fødegang har 12 fødestuer.

Den lægelige bemanding består af 26 speciallæger, herunder den ledende overlæge samt 2 professorer. Afdelingen har desuden i gennemsnit 20 uddannelsessøgende læger ansat. Der er en specialeansvarlige overlæge for hvert af de 6 subspecialer (se nedenfor).

Afdelingen er desuden normeret til 2 uddannelsesansvarlige overlæger samt 2 yngre uddannelseskoordinerende læger (UKYL).

I 2018 havde specialet 5300 gynækologisk-ob­ste­triske heldøgnsindlæggelser og 3550 fødsler. Ambulante undersøgelser udgjorde 65.000 konsultationer inklusiv i ultralydsambulatoriet, Inkontinensklinik og Fertilitetsklinik. Den operative kapacitet udgjorde 8800 indgreb.

Specialet har undervisningsforpligtelse ved den præ- og postgraduate lægeuddannelse, ved specialistuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt ved Danmarks Jordemoderskole, Afdelingen i Aalborg.

Du kan læse mere om afdelingen på Aalborg Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg

Specialet er funktionelt opdelt i 6 områder med hver sin specialeansvarlig overlæge, der referer til den ledende overlæge:
 
1. Uro-gynækologi.
2. Gynækologisk onkologi.
3. Benign gynækologi.
4. Obstetrik.
5. Føtalmedicin.
6. Reproduktionsgynækologi.
 
Stillingsbetegnelse
Overlæge eller afdelingslæge Gynækologisk – Obstetrisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital, uro-gynækologisk team.

Organisatorisk placering
Overlægen eller afdelingslægen vil få funktion inden for fagområdet uro-gynækologi. Der vil være funktion på Aalborg Universitetshospital samt på Hobro Sygehus.

Om jobbet
Vi kan tilbyde et spændende job på en travl universitetsafdeling. Du vil blive en del af et fantastisk og dygtigt team i en afdeling, der er i udvikling fagligt såvel som organisatorisk.
I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital flytter afdelingen i 2022 til nyt supersygehus.
Der er fokus på uddannelse, forskning og faglig udvikling, herunder et tæt samarbejde med Aalborg Universitet samt samarbejdspartnere i både ind- og udland.
Der er særdeles gode muligheder for at deltage i nationale såvel som internationale møder, og vi stiller et personligt kursusbudget til din rådighed.

Overlæger i afdelingen indgår i døgndækkende bagvagtsrul, med både gynækologisk og obstetrisk funktion i aften-nattetimerne. Afdelingslæger i afdelingen indgår i bagvagtslaget eller i mellemvagtslag afhængig af kvalifikationer og erfaring og med både gynækologisk og obstetrisk funktion i aften-nattetimerne.

Kvalifikationskrav
Du skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik med særlig interesse i uro-gynækologi. Du skal gerne have erfaring med udredning og kirurgisk behandling af uro-gynækologiske lidelser. Du skal være videnskabeligt velfunderet og være interesseret i at udvikle den videnskabelige aktivitet i afdelingen. Du skal have lyst til udviklingsopgaver og undervisning samt have gode kommunikative evner. Vi prioriterer ligeledes gode tværfaglige samarbejdsevner, fleksibilitet og arbejdsglæde.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller:

  • Medicinsk ekspert
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Professionalisme
  • Leder/administrator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker

Ansættelsesform
Overenskomstansættelse som overlæge eller afdelingslæge i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS/FAYL.

Yderligere oplysninger
Kontakt: Annemette Jørgensen, konstitueret ledende overlæge.
E-mail: annemette.joergensen@rn.dk
tlf.: 97 66 30 32/97 66 30 10
 
Ansøgningsfrist: 14.06.2019

Samtaler forventes afholdt i uge 25-26.