Overlæge/afdelingslæge i alloplastiksektoren ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg En stilling som overlæge/afdelingslæge ved alloplastiksektoren, ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. juni 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædkirurgi med interesse inden for det alloplastikkirurgiske fagområde.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Vagtforhold
Det forventes at overlægen/afdelingslægen deltager i bagvagtsfunktionen på Regionshospitalet Viborg.

Om afdelingen
Ortopædkirurgi er placeret på et akuthospital og har et sengeafsnit med plads til i alt 29 indlagte patienter, samt en klinik med ca. 25.000 besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt er en dynamisk hospital med ca. 4.200 ansatte og et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Ortopædkirurgisk Afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501 eller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 31. marts 2019 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt tirsdag den 30. april 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.