Øjenafdelingen Hospitalsenheden Vest, Holstebro Kataraktkirurg Overlæge i oftalmologi med kompetencer inden for kataraktkirurgi Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro og i 2021 Regionshospitalet Gødstrup.

Dette job er udløbet

Til en spændende stilling som overlæge i oftalmologi med mulighed for at præge og udvikle et fagligt miljø inden for alle grene af specialet søges en engageret speciallæge, for hvem udvikling af nye og bedre muligheder for behandling er et dedikeret mål. For hvem læring og teamwork følges ad.

Stillingen ønskes besat den 1. september 2020 eller snarest derefter.

Vi er et engageret hold af læger, sygeplejersker, optikere, ortoptist og lægesekretærer, der tager imod øjenpatienter til diagnostik og behandling i den vestlige del af Region Midtjylland. Optageområdet er på ca. 500.000 indbyggere. Vi fungerer som specialafdeling med alle hovedfunktioner og har regionsfunktioner inden for kirurgisk behandling af glaukom, tårevejslidelser, vitreoretinale sygdomme samt behandling med VEGF-hæmmer af våd AMD, RVO og DME.

Da der aktuelt har været et generationsskifte i Øjenafdelingen, er vi nu i gang med at gøre Øjenafdelingen robust og stærk til det nye hospital i Gødstrup, og der mangler vi allerede nu en erfaren kataraktkirurg, som vil kunne tage del i oplæring af yngre speciallæger.

Samtidig er vi gået aktivt ind i at styrke det regionale samarbejde med Øjenafdelingen på AUH i forhold til vidensdeling, kompetenceudvikling og teamsamarbejde i subspecialer inden for oftalmologi.

Vi lægger stor vægt på kvalitet i både arbejdsmiljø og behandlingen af vores patienter, og har derfor afsat midler til efteruddannelse.

Endnu er vores forskningsaktiviteter relativt beskedne, men afdelingen har som mål at øge den kliniske forskningsaktivitet i takt med, at vi også får dig med på holdet, og det nye 5000 km2 store forsknings- og uddannelsescenter i Vestdanmark – NIDO Danmark tages i brug i 2021.

Den lægelige normering er 1 ledende overlæge, 4 overlæger, 5 afdelingslæger, 3 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb og 2 introduktionslæger. Aktuelt består afdelingsledelsen af ledende oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen.
Sammen har vi et godt og uformelt arbejdsklima, er fleksible og fordeler fagområderne mellem os.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Lyder det som noget for dig, ser vi frem til at høre fra dig eller modtage din ansøgning.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til
ledende oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen dorte.banner@rm.dk mobiltlf.: 29 63 89 60
eller overlæge Christian-Heinrich Leonhard CHRLEO@rm.dk mobiltlf.: 41 16 86 90

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningen må være os i hænde senest torsdag d. 18. juni 2020.
Der vil være samtaler torsdag d. 25. juni 2020.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.