Nyoprettet stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Klinisk Genetisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Dette job er udløbet

Efterspørgslen på vores ydelser stiger, og vi har derfor behov for at udvide vores fantastiske team med nye medarbejdere. En stilling som overlæge (alternativt afdelingslæge) ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er således ledig til besættelse pr. 1. september 2022 eller hurtigst derefter.

Om afdelingen
Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, varetager klinisk genetisk diagnostik og rådgivning af patienter henvist fra kliniske afdelinger og almen praksis, i alt mere end 2200 årlige ambulante patientforløb og antallet er stigende.
Du bliver en del af et velfungerende team bestående af 3 overlæger (inkl. 2 professorer), 5 afdelingslæger, 4-6 uddannelseslæger, to ph.d.-studerende og forskellige andre forskningsstuderende. Desuden 4 genetiske vejledere, 4-5 sekretærer og 5 studentermedhjælpere. Klinisk Genetisk Afdeling (rn.dk)
Vi varetager højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner i henhold til specialeplanen for Klinisk Genetik.
I 2024 flytter afdelingen i helt nye rammer på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Om samarbejdet
Vi har et tæt samarbejde med Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD) omkring genetiske analyser og PGT. Vi arbejder mod at alle speciallæger har lægelige opgaver i tilknytning til laboratoriet. Vi koordinerer/deltager i en række multidisciplinære samarbejder, og opbygning og styrkelse af de kliniske samarbejder fylder en del i disse år.
Vi vægter at det kliniske arbejde, uddannelse og forskning har et højt fagligt niveau, samtidig med at vi har et godt arbejdsmiljø.

Om forskning, undervisning og uddannelse
Vores forskningsaktivitet ligger hovedsageligt indenfor sansegenetik (ved Sansegenetisk Forskningscenter), onkogenetik, dysmorfologi, syndromdiagnostik, mitokondriesygdomme, endokrin genetik, fertilitet og tidlig udvikling.
Som ansat på universitetshospitalet forventer vi, at du er forskningsaktiv eller har en plan for, hvordan du bliver det.
Vi har stort og vedvarende fokus på uddannelse, og det forventes at du, sammen med afdelingens øvrige læger, bidrager til uddannelse og vejledning af uddannelseslæger, medicinstuderende m.fl.

Om stillingen
Som overlæge forventes du at indgå i den etablerede teamstruktur med helt eller delvist ansvar for et eller flere kliniske fagområder afhængigt af din faglige profil.
Lægefaglige opgaver knyttet til laboratorieaktiviteten vil være en integreret del af arbejdet.
Vi arbejder målrettet med kvalitet og udvikling, og du vil, med udgangspunkt i din faglige profil, blive involveret i dette arbejde.
Vi forventer, at du deltager i afdelingens interne og tværgående administrative og organisatoriske opgaver og vi ønsker en ansøger, der vil indgå konstruktivt i de faglige arbejdsfællesskaber på afdelingen og i de multidisciplinære samarbejder på hospitalet.

Vi forventer at du:

  • deltager aktivt i udviklingen af specialet klinisk genetik lokalt og nationalt
  • holder dig fagligt ajour og tager ansvar for din egen fortløbende faglige udvikling
  • tager medansvar for optimal drift
  • har gode samarbejdsevner, erfaring med at arbejde i teams og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb
  • deltager i afdelingens uddannelsesforpligtelser, både præ-og postgraduat
  • har lyst til forskning og kvalitetsudvikling samt evne til at få projekterne gennemført

Om det praktiske
Du deltager i bagvagtsfunktion i dagtid. Stillingen omfatter ikke nattevagter.

I henhold til regional aftale er der afsat et personligt årligt beløb på kr. 25.282,00 kr. til overlægers efter- og videreuddannelse og 27.012,00 kr. til afdelingslægers videreuddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold i øvrigt i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
I henhold til Region Nordjyllands personalepolitik indhentes referencer og børneattest forud for ansættelse.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder Faglig bedømmelse | læger.dk (laeger.dk). Du udfylder dokumentation for disse samt sender dit CV, speciallægeautorisation, publikationsliste og ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem, Emply.
Hvis du ikke har 5 års anciennitet som speciallæge og i stedet ønsker at søge stillingen som afdelingslæge, behøver du ikke indsende skema til faglig bedømmelse.

Yderligere dialog og oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Irene Kibæk Nielsen, 97664989/22253248, irene.kibaek.nielsen@rn.dk.

Ansøgningsfrist fredag d. 24. juni 2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 4. juli.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.