Neurologi og Fysio-ergoterapi Neuropsykolog – vikariat ½ år Hospitalsenheden Vest, Holstebro Vi søger en neuropsykolog/specialist i neuropsykologi eller psykolog som er i gang med specialistuddannelsen i Neurologi og Fysio-ergoterapi, RH Holstebro pr. 01.06.21 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset ½ år.

Dette job er udløbet

Neurologien varetager patientbehandlinger for den vestligste del af Region Midtjylland. Afdelingen består af ambulatorium, neurofysiologisk afsnit og sengeafsnit, der modtager patienter med almene neurologiske sygdomme, akut apopleksi inklusive trombolysebehandling, og rehabiliteringspatienter på hovedfunktionsniveau. I ambulatoriet udredes og behandles neurologiske patienter inden for de klassiske neurologiske subspecialer – herunder demenspakkeforløb.

Tjenestestedet er indtil videre på Regionshospitalet Holstebro, men i september flytter vi ind i det nye hospital i Gødstrup, som herefter bliver tjenestested.

Kendetegnende for stillingen i vores afdeling er, at de neuropsykologiske arbejdsopgaver er alsidige, lærerige og udviklende.
Neuropsykologen indgår i tværfaglige behandlerteams og deltager i afsnittenes opgaver, som en integreret del af samarbejdet. Du bliver en del af fremtidens organisering på vej frem mod det nye hospital i Gødstrup med øget fokus på multidisciplinære teams, der er til stede hvor patienten er: Ambulant, daghospital, akut sengeafsnit eller i den hospitalsbaserede rehabiliteringsfase.

Opgaverne består af: neuropsykologiske undersøgelser, formidling af resultater, samtale med og behandling af patienter, planlægning af patienternes videre forløb og herunder bl.a. kontakt til kommunal instans, samtaler med patient og pårørende samt undervisning og supervision af personalet.

Kvalifikationer:
Specialist i neuropsykologi eller psykolog, som er i gang med specialistuddannelsen.
Der lægges vægt på engagement, selvstændighed, aktiv i forhold til at skabe kontakt med patient og pårørende og indgå i samarbejde med tværfagligt personale og samarbejdspartnere. Afdelingen arbejder bevidst med regionens 4 strategispor: Patientinddragelse – herunder pårørendeinddragelse, høj patientsikkerhedden bedste kvalitet og lighed i sundhed.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Vi tilbyder:

  • Meget aktive og engagerede tværfaglige parter: Læger, plejepersonale, terapeuter og logopæder i diverse teams.
  • Kollegaer med solid erfaring i specialet og i afdelingen og en dertil hørende driftssikker sekretær
  • Er du under uddannelse er der mulighed for ekstern supervision og videreuddannelse
  • Alsidige patientforløb
  • Kommuner og praktiserende læger, der har stor interesse i samarbejde på tværs af sektorer og fokus på borgerens forløb

Læs nærmere i stillings- og funktionsbeskrivelsen

Ligeledes er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal tlf. 2122 5787 eller neuropsykolog Heidi Aarup-Kristensen tlf. 7843 7051.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

Ansøgningsfristen er senest 21.04.21
Samtaler forventes at finde sted 28.04.21.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.