Medicinstuderende søges til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, Region Midt

Dette job er udløbet

Arbejdstiden er gennemsnitligt 8 timer om ugen. Arbejdsdagen vil primært blive mandag og der forventes en vis fleksibilitet. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende fra 10 semester, som ønsker at få et nærmere kendskab til spiseforstyrrelser og/eller børne- og ungdomspsykiatri med fokus på udredning. OBS at stillingen ophører senest med udgangen af den måned hvor den medicin studerende er uddannet.
Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland for børn og unge. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Fundamentet i behandlingen er familiebaseret psykoterapeutisk, med individuelle familier såvel som i gruppe. Der arbejdes overordnet med en trinvis indsats, hvor standardbehandlingen kan udvides med hjemmebesøg, spiseværksted og endelig døgnindlæggelse.

PKS består af ambulatorier lokaliseret i Skejby og Gødstrup. Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, diætist og ergoterapeut.
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå i at deltage i udredning af børn og unge med spiseforstyrrelser.

  • lave somatisk undersøgelse
  • dokumentere somatisk undersøgelse

Du vil blive oplært i undersøgelsen og der vil være mulighed for sparring ved speciallæge før / efter udførsel af somatisk undersøgelse.

Vi kan tilbyde

  • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
  • Altid mulighed for sparring med erfarne medarbejdere inden for specialet, her specielt speciallæge
  • Oplæring i udredning og behandling af spiseforstyrrelser
  • Et godt ungt arbejdsmiljø
  • Godt kollegialt sammenhold
  • Introduktionsprogram

Ansøgers kvalifikationer

  • Medicinstuderende som minimum er på 10. semester
  • Gerne praksiserfaring

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Afdelingslæge Cecilie Alver tlf 20373263 eller afdelingslæge Lea Nørr tlf 21694284

Ansøgningsfrist: 26. juni 2023 

Ansættelsessamtaler:  30. juni 2023

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. 

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen