Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger speciallæge i geriatri. Vi søger en geriatrisk speciallæge til at indgå i vores team på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers fra 1/7 2020.

Dette job er udløbet

Vi leder efter en speciallæge, som deler vores værdier om samarbejde på tværs af fagligheder til gavn for vores ældre og skrøbelige patienter.

Du vil blive en del af vores geriatriske team som består af 3 speciallæger i geriatri samt HU læger i geriatri og plejepersonale.
Vores geriatriske sengeafsnit ligger sammen med endokrinologi og intern medicin i Medicinsk sengeafsnit A. Enheden har desuden en Ældresygdoms Klinik som varetager demensudredning samt opfølgning på ortogeriatriske patienter med blandt andet faldudredning.

Der vil der blive lagt vægt på at du er indstillet på at blive en del af vores tværfaglige team – både i vores klinik og sengeafsnit, men også ud af afdelingen. Vi forventer deltagelse i ledelse og udvikling på tværs af afdelingen og hospitalet.
Du skal deltage i vores arbejde i Akutafdelingen hvor vores intern medicinske speciallæger ser medicinske patienter alle dage imellem kl. 8.30 og kl. 22.00.

Vi tilbyder en arbejdsplads i stor udvikling, hvor arbejdsmiljø og trivsel er centralt.
Vi ønsker værdier som ordenlighed, åbenhed, faglig udvikling og innovation i fokus.
Vi værdsætter og italesætter samarbejde med både kollegaer, patienter og pårørende,  åbenhed og gennemsigtighed i det vi siger og gør samt kontinuerlig faglig udvikling.
Vi har en stor gruppe YL som består af introlæger, HU læger i intern medicin, i AP blok samt medicinstuderende fra flere semestre. Vi lægger stor vægt på et godt og trygt læringsmiljø med plads til alle og forventer, at du vil tage aktivt del heri.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.
Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-111 stationære sengepladser og en stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.
Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet geriatri også specialerne hepato-gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og reumatologi.
Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger/ Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest torsdag d. 23/4 2020

Samtaler afholdes tirsdag d. 28/4 enten på Regionshospitalet Randers eller via elektronisk løsning.

Ved ønske om yderligere oplysninger kan Ledende Overlæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Specialeansvarlig Overlæge Seham Shahla (sehashah@rm.dk)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.