Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger reumatologisk overlæge med start 1/1-2022 eller efter aftale. Du bliver ansat i en stor multidiciplinær medicinsk afdeling med et fantastisk arbejdsmiljø og samarbejde – både internt og eksternt.

Dette job er udløbet

Vi arbejder tværfagligt og i teams og vi insisterer på god kollegalitet, gode samarbejdsevner, god tone i alle vores arbejdsrelationer samt høj faglig standart.

Du bliver en del af vores reumatologiske team som lige nu består af 3 afdelingslæger og 3 overlæger. Du vil varetage funktioner i Klinik for Gigt og Bindevævssygdomme, samt stuegang på Medicinsk Sengeafsnit B.
Vi har lige indført vaskulær ultralyd i vores klinik og hvis det ønskes kan vi tilbyde oplæring.
Som alle andre speciallæger ansat i afdelingen skal du deltage i arbejdet med vores Medicinske Korttidsafsnit som er et stort fælles dagafsnit samt stuegang/udskrivelse af medicinske patienter i Akutafdelingen i dagtid. Vagtforpligtelse som medicinsk speciallæge samt weekendstuegang forventes du også at deltage i.

Ved en ansættelse som overlæge forventes det at du deltager i udviklingen af afdelingen – på både medicinsk faglige områder, som leder, som organisator samt som underviser.
Vi forventer at man har løbende fokus på personligt lederskab og udvikling ud over den faglige udvikling.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet reumatologi også specialerne hepa
to-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin som hver har en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er et aktiv kardiologisk forsknings team ledet af vores forskningsansvarlige overlæge. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest onsdag d. 25/10-21.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Ledende Overlæge Pernille Sarto, Medicinsk afdeling (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Specialeansvarlig Overlæge i reumatologi Peter Mosborg.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.