Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger geriatrisk afdelingslæge med vagtfunktion i akutafdelingen med start 1/2-2023 eller efter aftale. Du bliver ansat i en stor multidiciplinær medicinsk afdeling med et fantastisk arbejdsmiljø og samarbejde – både internt og eksternt.

Ansøgningsfrist: 02/12/2022 Regionshospitalet Randers

Vi arbejder tværfagligt og i teams og vi insisterer på god kollegalitet, gode samarbejdsevner, god tone i alle vores arbejdsrelationer samt høj faglig standart.

Din dagfunktioner er alle i medicinsk afdeling. Du bliver en del af vores innovative og velfungerende geriatriske team, som på lægesiden består af 3 overlæger og 1 afdelingslæge. Du vil have funktion i vores geriatriske ambulante og dag funktioner, samt stuegang på Medicinsk Sengeafsnit A.

Som alle andre speciallæger ansat i afdelingen skal du deltage i arbejdet med vores Medicinske Korttidsafsnit som er et stort fælles dagafsnit samt stuegang/udskrivelse af medicinske patienter i Akutafdelingen i dagtid.

Vi har lige nu et ortopædkirurgisk – geriatrisk samarbejde omkring patienter med hoftenære frakturer, som har resulteret i at vi er kåret i Dagens Medicin som de bedste i Danmark på dette område, en demensklinik i samarbejde med AUH samt subakutte geriatriske tider som skal forhindre indlæggelser. Vi planlægger yderligere geriatriske tiltag som du kan deltage i udvikling og implementering af.

Din vagtfunktion ligger i Akutafdelingen, hvor det forventes at du varetager 3 aften/nattevagter som akutlæge per mdr.

Hvis der er områder hvor du føler dig mindre godt orienteret påtager vi os at lave et forløb så du bliver klædt på til alle funktioner.

Vagterne er som leder af et team bestående af KBU læger, introduktions læger i Akut medicin samt HU-læger i Akutmedicin og HU i AP stillinger.

Der er speciallæger i alle specialer tilstede på matriklen alle dage så der altid er relevante kollegaer at sparre med.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet geriatri også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, reumatologi og infektionsmedicin som hver har en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er et aktiv kardiologisk forsknings team ledet af vores forskningsansvarlige overlæge. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved

• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt

• tværfaglighed har særlig fokus

• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering

• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt

• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence

• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest onsdag d.2/12-2022

Samtaler afholdes mandag d.6/12 2022 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Cheflæge Pernille Sarto, Medicinsk afdeling (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) og Ledende overlæge med specialeansvar, Geriatri Seham Shahla samt Cheflæge Christian Skjærbæk, Akutafdelingen (Christian.skjaerbaek viborg.rm.dk/telefon 21286996)

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.