Ledende uddannelsesansvarlig overlæge i Ortopædkirurgi ved Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), søger en ledende overlæge i Ortopædkirurgi, som er tilknyttet funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge i ortopædkirurgi pr. den 1. september 2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du som ledende uddannelsesansvarlig overlæge vil lede og præge arbejdet med den lægefaglige videreuddannelse i Ortopædkirurgi på AUH. Du vil derudover fungere klinisk som overlæge på højtspecialiseret niveau inden for et af ortopædkirurgiens fagområder.

Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital, ledes af en afdelingsledelse, bestående af en cheflæge, en chefsygeplejerske og en lærestolsprofessor. Afdelingen er en førende lands- og landsdelsafdeling, hvis faglige og udviklingsmæssige status er internationalt anerkendt. Afdelingen har et tæt samarbejde med en række kliniske og tværgående kliniske afdelinger samt primærsektoren, som medvirker i en koordineret indsats for det gode sammenhængende patientforløb.

Vi kan tilbyde:

  • gode muligheder for selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af arbejds- og udviklingsopgaver
  • en fleksibel arbejdsplads i konstant udvikling
  • muligheder for efter- og videreuddannelse
  • et aktivt forskningsmiljø

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i ortopædisk kirurgi. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med ledelse af det lægefaglige uddannelsesområde, samt klinisk erfaring inden for et af de ortopædkirurgiske fagområder. Der vil endvidere blive lagt vægt på den teoretiske videreuddannelse, uddannelsens bredde herunder gerne relevante ophold på udenlandske hospitaler, forskningsmæssig erfaring og kvalifikationer, herunder gerne en ph.d. afhandling. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at ansøgeren har erfaring som formidler og underviser samt har gode samarbejdsevner, hvor overlægen bidrager til et godt arbejdsmiljø og udvikling af tværfagligheden i afdelingen. Det forventes, at ansøgeren vil deltage aktivt i undervisning, den tværfaglige uddannelse og udvikling af ortopædkirurgien på højeste internationale niveau. Som ledende overlæge forventes det, at ansøger har dokumenteret ledelseserfaring og specifikt i forhold til den lægefaglige videreuddannelse.

Overlægestillingen er uden vagtforpligtelse.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Det er en forudsætning for ansættelse på Ortopædkirurgi, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheflæge Sten Larsen, stenlars@rm.dk; tlf.: 2115 7230

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til cheflæge Sten Larsen og sendes via nedenstående link.

 

Ansøgningsfrist: Fredag d. 16. juni, 2023

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 27. juni, 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.