Ledende overlæge til vores afsnitsledelse Røntgen og Skanning AUH Afsnit Neuro Har du lyst til at have både høj faglighed i dit daglige kliniske arbejde samt have indflydelse på daglig drift, udvikling og strategi for radiologien, så tilbyder vi en unik mulighed for dette.

Dette job er udløbet

Vi har i Røntgen og Skanning på baggrund af Overenskomst for Overlæger 2021 og ny AUH Ledelsesmodel arbejdet med, hvordan vores ledelsesorganisering skal se ud fremover. Du kan se mere om processen og beslutningen i denne film.

Vi har nu en stilling som ledende overlæge i genopslag til besættelse pr. 1. september 23 eller efter aftale. I Afsnit Neuro har vi en afsnitsledelse bestående af en ledende overlæge og en overradiograf.

Aktuelt er stillingen som afsnitsledende overlæge besat i en konstituering af den ledende overlæge fra Afsnit 3. Der er tiltrådt en ny overradiograf i Afsnit Neuro den 1. februar 2023. Du vil derfor som ny ledende overlæge have muligheden sammen med den nye overradiograf og afsnittets speciallæger og øvrige personale for at skabe en ny kultur og hverdag. I vores ledergruppe i øvrigt tiltræder 2 nye ledende overlæger for Afsnit 4-5 pr. 1. august 2023, og vi starter et onboarding-forløb for hele ledergruppen. Du vil således blive en del af en gruppe, der kan udvikle sig sammen, og hvor du kan sparre med både meget erfarne og nye kolleger.

Som ny ledende overlæge vil du sammen med dine andre nye ledende overlæge-kolleger, den ledende overlæge i ortoradiologien, Afdelingsledelsen, overradiograferne og de ledende lægesekretærer være med til at definere fremtidens lægelige og tværfaglige ledelse i Røntgen og Skanning AUH. Vi har allerede tanker om fremtidens lægeliv i Røntgen og Skanning, og vi glæder os til at arbejde videre og udvikle disse sammen med vores nye kolleger i en større gruppe.

Du kan læse mere om ansvar, opgaver, mandat, vilkår og onboarding her 

Vi indretter de første år efter dine forudsætninger, så du behøver ikke have særlig ledelseserfaring for at søge stillingen.

Din faglighed kan du bibeholde og udvikle, da vi har en klar forventning om, at du har klinisk arbejde i gennemsnit tre dage om ugen inden for Afsnit Neuro’s portefølje. Du forventes ikke at deltage i eventuelt vagtarbejde, men det kan være en mulighed, hvis du har interesse for det.

Du kan læse Stillings- og funktionsbeskrivelse her

Om Afsnit Neuro

Afsnit Neuro dækker hele neurodelen i Specialeplanen både på hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau. Afsnittet betjener de kliniske afdelinger i område NORD af Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi, Øre-Næse-Halssygdomme og Øjensygdomme. Herudover udføres undersøgelser for især Kræftafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger, og der er et samarbejde med afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Vi arbejder også tæt sammen med kollegaer i PET-centret på AUH og deltager i mange MDT-konferencer.

Afsnittet har CT, MR og konventionel røntgen samt interventionsstuer tilknyttet. Vi er en speciallægegruppe på 7 overlæger, 1 forskningsprofessor, og 5 afdelingslæger. Der er herudover en skiftende gruppe af yngre læger i hoveduddannelse på 4-5 reservelæger. Herudover er der p.t. 2 konsulenter tilknyttet. Disse 2 stillinger ønskes på sigt konverteret til faste speciallægestillinger. Af overlægerne er 5 tilknyttet det diagnostiske team og 2 tilknyttet interventionsteamet.

Vi arbejder tæt sammen i en travl hverdag, hvor vi dagligt ser mange akutte og højt specialiserede patienter. I dit kliniske arbejde vil du få hovedfunktion i det diagnostiske team og indgå i driften af hele det neuroradiologiske område (ikke neurointervention), herunder klinisk vejlederfunktion for yngre læger. I Afsnit Neuro vægtes evner til samarbejde og supervision højt.

I Afsnit Neuro er der 3 vagtlag:

  • 7-skiftet forvagt bestående af dels HU-læger dels afdelingslæger med tilstedeværelsesvagt 24/7.
  • 1 bagvagtslag bestående af overlæger fra det diagnostiske team. Der er bagvagt, når der er en yngre læge i forvagt, der ikke er speciallæge. Vi arbejder i øjeblikket på en prøvehandling med teleradiologisk dækning af bagvagten fra kl. 22.
  • 1 interventionshold, der dækker trombektomier, coiling og andet uopsætteligt akut neurointervention 24/7.

I afsnittet er der et tæt og godt tværfagligt samarbejde. Denne vigtige del af vores hverdag understøtter vi bl.a. med fælles undervisning og et månedligt tværfagligt personalemøde.

I Afsnit Neuro er der ca. 40 radiografer og røntgensygeplejersker, heraf 4 specialeansvarlige og 1 udviklings- og implementerings-radiograf, (dækkende neurospecialet og med udviklingsopgaver både lokalt i afsnittet, på tværs af AUH og ud i Region Midt). Afsnittet har 4 projektradiografer ansat, de 3 med tid i klinikken, så forskning og klinik bindes sammen.

Plejegruppen ledes af overradiografen.

Sekretærgruppen består af 6 dedikerede medarbejdere. Derudover har Afsnit Neuro en afsnitssekretær ansat, der bistår afsnitsledelsen i den daglige drift. Sekretærgruppen i Afsnit Neuro ledes af den ene af de 2 ledende lægesekretærer i Røntgen og Skanning.

Om Røntgen og Skanning 

Røntgen og Skanning er en af landets største radiologiske afdelinger. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som overlæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit.

Vi er nu ca. 380 ansatte, heraf ca. 82 speciallæger, fordelt på 4 afsnit. Vi udfører ca. 200.000 undersøgelser årligt (505.000 procedurer), heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og uden-regionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Vi er i tæt samarbejde med de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital samt de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. Herudover har afdelingen formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet omkring forskning, uddannelse og undervisning samt klinisk med Institut for Retsmedicin.

Afdelingen har et stærkt forskningsmiljø med klinisk professorat og 2 forskningsenheder:

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/rontgen-og-skanning/til-fagfolk/forskning/

Røntgen og Skanning har et stort ansvar inden for uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har både introduktions- og et stort antal hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever og studerende fra den nye Sundhedsadministrativ koordinator uddannelse.

AUH’s strategiske ambition, som også er vores, har 3 overskrifter:

  • Vi møder hele mennesket
  • Vi har den højeste faglighed
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde

Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af en cheflæge, en chefradiograf og en klinisk lærestolsprofessor. Hvert afsnit har en afsnitsledelse bestående af 1-2 afsnitsledende overlæge(r)og en overradiograf.
Hvis du vil vide mere

Vi håber, at du har lyst til at vide mere. Du er meget velkommen til at kontakte os for en fortrolig snak, også hvis du endnu ikke føler dig helt parat til en lederstilling, men bare er nysgerrig.

Du kan kontakte:

  • Cheflæge Vibeke Fink-Jensen, 2475 1179 (vibfin@rm.dk)
  • Chefradiograf Morten Kamp Ditlev, 6136 8998 (mordit@rm.dk)
  • Afsnitsledende overlæge Afsnit 3 (ortoradiologi) Lise Loft Nagel, 2499 4975, (lisenage@rm.dk)

Ansøgning

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation i radiologi, curriculum vitae samt eventuel publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallægers indgåede overenskomst for lægelige chefer. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest samt autorisation.

Vi glæder os til din ansøgning

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. juni 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Onsdag den 28. juni 2023

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen