Ledende overlæge til Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Er du en visionær leder og har du en stærk lægefaglig profil? Og vil du sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for den fortsatte udvikling af en stor medicinsk afdeling, hvor vi arbejder med innovation og har et stort fokus på patienter og faglighed?

Som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling er du med til at sikre et højt fagligt niveau, så vi er førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, hvor vi sætter en tydelig forskningsmæssig dagsorden, hvor vi tilbyder sammenhængende patientforløb med høj patientoplevet kvalitet, og hvor vi tiltrækker og fastholder de rigtige medarbejdere. Og hvor vi tror på at digitalisering og virtuelle konsultationer er vejen til bedre, mere effektiv og mere målrettet behandling. Den ledende overlæge skal indgå i et tæt samarbejde med afdelingens oversygeplejerske, men har også et særligt ansvar for at sikre behandlingskvaliteten, sikre specialets lægefaglige udvikling regionalt, nationalt og internationalt, og i et vist omfang deltage i afdelingens daglige arbejde sammen med afdelingens øvrige overlæger.

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus består af 8 sengeafsnit med i alt 165 sengepladser. Alle afsnit har desuden tilknyttet egen ambulatoriefunktion. Udover sengeafsnittene har vi også et hæmodialyseafsnit med 21 stationer, der har dag-, aften- og weekendfunktion samt 10 selvbetjente dialysepladser. Desuden har vi 15 hæmodialysestationer på Slagelse Sygehus med dag- og aftenfunktion. Holbæk Sygehus har desuden Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling, Medicinsk Fælles Ambulatorium (MFA), hvor patienter får foretaget alle undersøgelser/behandlinger efter princippet ”samme dag under samme tag”. Og endelig driver afdelingen et ambulatorium i sundheds- og akuthuset i Kalundborg.

Den rette kandidat har bred specialerfaring inden for intern medicin eller et relevant grenspeciale samt ledelseserfaring. Du har kendskab til projektarbejde og til forskningsmetode og statistik, og du har erfaring med administration, herunder budgetplanlægning og økonomi- og ressource styring.

Dine personlige kompetencer er en god evne til at samarbejde og delegere, du har overblik og gennemslagskraft og kan skabe en god energi og en dynamisk udvikling mellem faggrupper og professioner, så funktionerne understøtter hinanden, og vi har en samarbejdende og udviklingsorienteret kultur.

Tiltrædelse er snarest muligt efter aftale. Ansættelse vil ske i henhold til overenskomsten for lægelige chefer, lønramme 52 + tillæg og pension.

Du er velkommen til at kontakte Partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på tlf. 20 86 03 25 eller Vicedirektør og Lægefaglig Chef Knut Borch-Johnsen på 61 14 09 89 for en fortrolig drøftelse.

Ansøgningsfristen er søndag den 9. februar 2020 kl. 24.00. 1. samtalerunde med ansættelsesudvalget vil foregå d. 18. februar og 2. samtalerunde vil foregå d. 24. februar.

Kontaktperson(er):
Navn: Eva Zeuthen Bentzen
Stilling: Partner Zeuthen Storm
Email: eva@zeuthenstorm.com
Mobile: 20860325

Navn: Knut Borch-Johnsen
Stilling: Vicedirektør (læge)
Email: knbo@regionsjaelland.dk
Mobile: 61140989

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.