Ledende overlæge til Klinik, Regionspsykiatrien Randers Har du lyst til at være en del af en ny dynamisk funktionsledelse med ansvaret for en vores tre klinikker?

Dette job er udløbet

Vores nuværende ledende overlæge i Klinik 2 flytter fra området, hvorfor vi har brug for DIG!

Klinik 2 har i alt 4 specialer, med tæt samarbejde på tværs. Vi udgøres således af et team for personlighedsforstyrrelser, psykoseteam, retspsykiatrisk team samt ADHD-team. Derudover planlægger vi opstart af et nyt rusmiddelteam med opstart ultimo 2022.

Vi er en klinik, som værner om det gode arbejdsmiljø og kendetegnes ved at have en lethed i hverdagen og i tilgangen til vores opgaver. Vi har højt til loftet, mens du i samarbejde med oversygeplejersken praktiserer nærværende og tydelig ledelse.

Vi har aktuelt ca. 30 engagerede og fagligt kompetente medarbejdere; øvrige overlæger og læger, specialpsykologer og psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, en socialpædagog og sidst men ikke mindst vores lægesekretærer med overblik over os alle.

Vi søger en engageret ledende overlæge, der har en bred psykiatrisk erfaring. Du skal have interesse for og gerne erfaring med klinisk arbejde og ledelsesopgaver. Du skal kunne dele din faglige viden og være i stand til at samarbejde på tværs af afdelingen. Vi har lettet det administrative arbejde for den ledende overlæge ved at tilbyde administrativ hjælp fra afdelingens akademiske stab.

Sammen med oversygeplejersken udgør du funktionsledelsen i klinikken. I har sammen ansvaret for at:

 • relevante samarbejdspartnere medinddrages i alle patientforløb, specielt i afslutningsfasen
 • pårørende og patienters netværk inddrages i behandlingen
 • tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed
 • personalet løbende udvikles og uddannes i henhold til de krav, der stilles
 • udvikle en attraktiv arbejdsplads samt sikre et godt arbejdsklima. Der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem klinikken og øvrige samarbejdspartnere

Hovedopgaverne vil være:

 • ledelse af behandlingsarbejde. Opgaverne fordeles i samarbejde med den anden ambulante klinik, der varetager opgaver i Randers/Favrskov
 • vejledning af uddannelsessøgende læger, herunder gerne psykoterapisupervision
 • ledelsesarbejde i afsnittet i tæt samarbejde med oversygeplejerske bl.a. økonomi og personaleledelse
 • udvikling af behandlings- og tilsynsfunktioner på somatisk sygehus

Vi ønsker stillingen besat med en ledende overlæge, der:

 • er speciallæge i psykiatri
 • har lyst til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
 • har interesse i psykoterapi og gerne med formel vejlederuddannelse, har interesse for uddannelse og vejledning og gerne har deltaget i vejlederkursus for overlæger

Vi kan tilbyde relevant efteruddannelse og understøtter, at overlægerne deltager i kurser og kongresser, ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse, fx projektstyring og forskningsdeltagelse. Afdelingsledelsen og funktionsledelsen i de enkelte afsnit udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. Som overlæge vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe.

Hvis du har spørgsmål til Klinik 2 / stillingen eller andet, er du velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Annemette Schelle tlf. 2114 4730 eller Cheflæge Runa Sturlason tlf. 7847 5300 (træffes ikke i uge 26-27-28). Der vil ligeledes være mulighed for et uforpligtende besøg.

Samtaler forventes afholdt 23. august.

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers, Favrskov og de to Djursland kommuner og har et optageområdet på ca. 225.000 borgere. Der er 4 sengeafsnit med i alt 48 sengepladser samt tre klinikker hvoraf en er placeret i Rønde på Djursland.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.