Ledende overlæge til Akutafdelingen på Slagelse Akutsygehus

Dette job er udløbet

Har du lyst til at lede og være med helt fremme i videreudviklingen af en topmoderne og innovativ akutafdeling? Så er du den ledende overlæge, vi har brug for.

Med besøg af godt 75.000 patienter om året er Akutafdelingen på Slagelse Sygehus den største i Region Sjælland. Det store patientindtag betyder selvfølgelig, at vi har travlt, som man nu har på et sygehus. Det betyder, at tid og samarbejde er vores dyreste og væsentligste ressourcer. Når tiden er knap, kan det gå ud over vores arbejdsglæde. Når tiden ikke slår til, kan den påvirke vores faglighed. Derfor spilder vi nødigt tiden. Nej, vi anskuer den som et vigtigt fundament for samarbejde, det gode arbejdsliv og de gode patientforløb.
Hertil har vi brug for en leder, der forstår, at man skal have tid til at have travlt sammen. At man skal være rustet til det – både fagligt og menneskeligt.

Sammen med den ledende oversygeplejerske skal du stå i spidsen for en topmoderne og innovativ akutafdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Fælles Akut Modtagelser i Danmark. Du skal være drevet af at lede i et højt dynamisk arbejdsmiljø med mange forandringsskift, og have lysten og evnen til at gå forrest i udviklingsrejsen om at opbygge Danmarks mest velfungerende akutafdeling.
Akutafdelingen har et godt og solidt arbejdsmiljø, hvor man passer godt på hinanden. Vi har et højt fagligt udviklingsmiljø, hvor fagligheden altid er højt prioriteret, og der er et centralt fokus på tværfagligheden, da dette skaber afdelingens bedste. Vi har et stærkt sammenhold, og en lige så stærk og udviklende kultur. Her vægter vi det gode patientforløb, og det tværfaglige samarbejde er nøglen.

Vi arbejder på tværs
Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. På tværs af specialerne arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløb. Vi ser sygehuset, som en helhed og det er derfor vigtigt, at du prioriterer tværfagligt samarbejde højt.
I et ligeværdigt samarbejde skal du sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, og sammen styrke og udvikle samarbejds- og arbejdskulturen i afdelingen og indgå i et konstruktivt og tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger på sygehuset.

Vores nye ledende overlæge
Vi søger en beslutningsdygtig, synlig og visionær leder, som med talent, engagement og dygtighed evner at præge afdelingens udvikling.
Du er speciallæge, og har en bred klinisk baggrund med fokus på akutte patientforløb. Du er engageret og hviler i din lederrolle, og har et stort fokus på det tværfaglige samarbejde og at skabe en sammenhængskraft i afdelingen men i høj grad også til sygehusets øvrige afdelinger. Du har gode samarbejdsevner, er ambitiøs og vil gå forrest i at profilere Akutafdelingen som en lægefaglig stærk og kvalitetsorienteret afdeling. Du er anerkendende og empatisk, og du vægter tværfaglig ledelse højt med lige ledelse af alle faggrupper. Vi forventer, at din ledelse er inddragende i forhold til afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.

Det er vigtigt, at du har tæft og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation, samtidig med en god organisatorisk forståelse, og evnen til at se tingene i et helikopterperspektiv.

Relevant ledelseserfaring og uddannelse vil blive prioriteret, men hvis du ikke allerede har en relevant lederuddannelse, er vi indstillet på at tilbyde dig en, for eksempel en Master i Ledelse. Der vil fra Sygehusledelsens side være fokus og stor opbakning til din lederrolle.

En afdeling i udvikling
Akutafdelingen flyttede i 2013 til et helt nybygget akuthus, hvor vores patienter og personale har optimale rammer. Vi er den største akutafdeling i Region Sjælland, og har mere end 75.000 kontakter årligt. Vores afdeling består af; en skadestue og to traumestuer med plads til fire patienter, 53 akutte senge fordelt på to etager, skadeklinikken på Næstved Sygehus samt informationen på de to matrikler. Vi er ca. 300 ansatte i akutafdelingen; og er alle dedikeret til vores arbejde.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte konst. vicedirektør Anne Grethe Larsen, agla@regionsjaelland.dk, 30 55 75 19 eller ledende oversygeplejerske Hanne Schjøning, hsni@regionsjaelland.dk, 24 60 58 27.

Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder. Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfrist 13.08.19

Ansættelsessamtaler 15.08.19.

Kontaktperson(er):
Navn: Anne Grethe Larsen
Stilling: Konstitueret vicedirektør
Email: agla@regionsjaelland.dk
Mobile: 30 55 75 19

Navn: Hanne Schjøning Nielsen
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: hsni@regionsjaelland.dk
Mobile: 24 60 58 27

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave