Ledende overlæge søges til Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital Vi søger en visionær, åben og beslutningsdygtig leder med personlig integritet, gennemslagskraft, høje samarbejdsevner og en tydelig profil inden for både ledelse og det øre-, næse- og halskirurgiske område.

Ansøgningsfrist: 04/10/2020 Aarhus Universitetshospital

Vi skaber resultater gennem samarbejde. Derfor forventer vi, at du kan se nye udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs mellem specialer, fagligheder, samarbejdende afdelinger på universitetshospitalet og med vores eksterne samarbejdspartnere. Du vil bidrage til videreudviklingen af vores patientforløb, så de bliver mere smidige og er tilpasset den stigende samfundsmæssige efterspørgsel.

Passer ovenstående på dig? Så er du måske den nye ledende overlæge på Øre-, Næse- og Halskirurgi, vi leder efter! Sammen med oversygeplejersken kommer du til at stå i spidsen for en ambitiøs afdeling på et højtspecialiseret universitetshospital.

Stillingen som ledende overlæge i Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Vi søger
Vi søger en ledende overlæge, som er overlægekvalificeret speciallæge, gerne ph.d. eller Dr.med. i oto-rhino-laryngologi og har både lederuddannelse og ledererfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en universitetshospitalsafdeling med højt specialiserede funktioner og både har forsknings- og undervisningserfaring.

Først for ligger opgaven – sammen med oversygeplejersken – at vise vejen i det nye fællesskab, som de nye rammer på AUH i Skejby giver mulighed for. Den økonomiske situation på AUH betyder, at der er brug for at kunne tænke nyt og strategisk i forhold til optimering af patientforløb og digitaliseringsmuligheder, så aktiviteterne bliver tilpasset de ressourcer, der er til stede.

Vi forventer, at du har et strategisk blik og kan prioritere hvilke områder, der skal være spitzenklasse. Det kræver, at du kan tænke udvikling for alle fagligheder i afdelingen, og at du fremadrettet kan skabe robusthed ved at sikre medarbejdere i pipelinen til de højt specialiserede områder.

Som ledende overlæge lægger vi vægt på, at du er en dygtig og tydelig kommunikator, og at din ledelsesstil er motiverende, involverende, gennemsigtig og rummelig. Du er tillidsskabende, ordentlig og ærlig. Det falder dig naturligt at gå forrest for at sikre gejst, arbejdsglæde og psykologisk sikkerhed.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan dokumentere kompetencer inden for de syv lægeroller; ledelse, den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, sundhedfremmer, akademiker/forsker og professionel.

Om afdelingen
Øre-, Næse- og Halskirurgi er en meget veldrevet specialafdeling med stolte traditioner, høj faglighed og patienttilfredshed. Vores optageområde er på ca. 650.000 borgere. Vi varetager opgaver på alle tre funktionsniveauer. Vores høje og brede faglighed gør, at patienterne får netop den behandling, de har brug for – fra det almindelige til det mest specialiserede. Afdelingen ligger på Palle Juul-Jensens Boulevard (Skejby) og Peter Sabroes Gade (Aarhus C, Audiologisk klinik) og har satellitfunktioner på Regionshospitalet i Randers og Søvnklinikken i “Center for Planlagt Kirurgi” (CPK), Hospitalsenhed Midt. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens.

Afdelingen har høj forskningsaktivitet – både klinisk og eksperimentel. Afdelingen har et bredt samarbejde med andre afdelinger og institutioner, såvel nationalt som internationalt.

Afdelingen består af et sengeafsnit (16 senge – pr. 1/10 14 senge) og herunder en ambulant klinik samt Audiologisk Klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi. Der er årligt ca. 950 udskrivelser samt 2.200 operationer.

Afdelingen er organiseret i fem teams: hals, thyreoidea- og parathyreoidea, larynx, øre og næse-bihule. Afdelingen har tre vagtlag; forvagt, bagvagt og bag-bagvagt. Der er tilkaldevagt i alle vagtlag. Afdelingen er struktureret i en afdelingsledelse og en ledergruppe bestående af funktionsledere og overlæger.
Lægebemandingen består p.t. af 1 ledende overlæge, 1 klinisk lærestolsprofessor – stillingen er i øjeblikket vakant og rekruttering til stillingen bliver en af dine første opgaver – 1 forskningsansvarlig overlæge, 1 uddannelsesansvarlig overlæge, 10 overlæger, 10 afdelingslæger og 15 uddannelsesstillinger i oto-rhino-laryngologi. Derudover består afdelingen af ca. 100 fuldtidsstillinger i de øvrige medarbejdergrupper.

Løn- og ansættelsesforholdene
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Rekrutteringsprocessen
Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os. Henvendelser behandles fortroligt og kan rettes til:
Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen på 7845 0502 eller på inge.pia.christensen@rm.dk eller til oversygeplejerske Leni Abrahamsen på 2119 1304 eller på leni.abrahamsen@auh.rm.dk.

Læs job- og personprofil til den ledende overlægestilling i den vedhæftede fil.

Ansættelsesudvalg
Ansættelsesudvalget er sammensat af to repræsentanter fra hospitalsledelsen, oversygeplejersken fra afdelingen, en funktionschef, en overlæge, en medarbejderrepræsentant, en forskningsansvarlig overlæge, samt en ledende overlæge fra en samarbejdende afdeling.

Sammen med ansøgningen skal du fremsende et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skema kan hentes her.

Du skal stile ansøgning, CV og andre relevante bilag elektronisk til AUH’s hospitalsledelse via nedenstående link i annoncen.

Om stillingen
Afdelingsledelsen refererer til Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital, der består af fire direktører.
Region Midtjyllands overordnede målsætninger og Aarhus Universitetshospitals ledelsesgrundlag, strategi og personalepolitik udgør fundamentet for stillingen.

Ansøgningsfrist og tidsplan
Chefsekretær Hanne Kahr Sejersen er tovholder på ansættelsen. Har du spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hun kontaktes på +45 7845 0504 eller på hanne.sejersen@rm.dk.

Ansøgning skal være fremme senest 4. oktober 2020.
1. samtalerunde afvikles den 23. oktober 2020.
2. samtalerunde afvikles den 16. november 2020.
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.