Ledende overlæge, Patologi, Aarhus Universitetshospital Stillingen som ledende overlæge ved Patologi er ledig til besættelse den 1. december 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi søger en visionær, dialogorienteret og samarbejdsstærk ledende overlæge med personlig integritet, gennemslagskraft og en tydelig, klinisk profil indenfor det patologiske speciale, der brænder for at stå i spidsen for én af landets største patologiske afdelinger.

Afdelingen
Patologi har 140 ansatte og er samlet i nye, fysiske rammer på AUH i Skejby. Lige nu er afdelingen optaget af at optimere arbejdsprocesser via data- og vidensdrevet ledelse for at kunne levere svar til tiden. Afdelingen rummer både laboratorier og en forskningsenhed og har fokus på at sætte patienten først og implementere moderne, diagnostiske metoder.

Patologi er en dynamisk universitetsafdeling med stor forskningsaktivitet, som er i fortsat og kontant hurtig udvikling med både nationalt og internationalt samarbejde. Det er en afdeling med mange forskellige funktioner og samarbejdsflader internt og eksternt i forhold til både hospital og speciale.

Den ledende overlæge og den ledende bioanalytiker udgør den sidestillede afdelingsledelse, der sammen og i samarbejde med afdelingens lærestolsprofessor udøver en åben, anerkendende og dialogbaseret ledelse, og som i fællesskab varetager personaleledelsen. Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen.

Vi tilbyder en stilling som ledende overlæge på et højt specialiseret universitetshospital i en ambitiøs afdeling, hvor

  • vi prioriterer høj faglig kvalitet i alle opgaver
  • der er en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet
  • der er et tæt tværfagligt samarbejde og gode relationer – internt og eksternt
  • vi er engagerede, selvstændige og værdsætter kreative løsninger
  • vi samarbejder tæt med kliniske afdelinger i hele Region Midtjylland

Kvalifikationerne
Stillingen som ledende overlæge skal besættes med en overlægekvalificeret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer, gerne have forskningserfaring og være en visionær og ambitiøs kulturbærer for såvel afdelingen som for faget. Vedkommende skal bedrive ledelse med fokus på åbenhed og gennemsigtighed i beslutninger og både inddragelse af og uddelegering til medarbejderne, ligesom det er en naturlig del af ledelsesstilen at arbejde strategisk med linjekommunikation og meningsskabelse.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Claus Thomsen, på 2913 5849 eller på claus.thomsen@rm.dk.

Læs mere om job- og personprofil her.

Ansættelsesproces
Ansøgning skal være fremme senest den 5. september 2019. Første ansættelsessamtale forventes afholdt den 4. oktober 2019. Anden ansættelsessamtale forventes afholdt den 21. oktober 2019. Mellem først og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.