Ledende Overlæge i Intern medicin: lungesygdomme Regionshospitalet Horsens En stilling som ledende overlæge i intern medicin: Lungemedicin ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse den 1. februar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling søger en speciallæge i intern medicin og Lungemedicin, med funktion som ledende overlæge. Vi søger en læge der som har drive og flair til at indgå i afsnitsledelsen på Medicinsk sengeafsnit 1, med ledende overlæge fra gastroenterologi og oversygeplejerske. En overlæge, der er ledelsesinteresseret og med mod på at indgå i et stærkt tværfagligt team.

Ved Medicinsk Afdeling består lungeteamet af 4 speciallæger og 3 HU-læger i lungemedicin. Vi har et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker og terapeuter. Vi driver i fællesskab en særdeles velfungerende lungemedicinsk klinik og et velfungerende sengeafsnit i konstant udvikling. I Lungemedicinsk klinik arbejder vi med selvorganiserende team, der bla. betyder der er en kort vej til nye tiltag og beslutninger.

I hele Medicinsk Afdeling følger vi Regions Midtjyllands værdier: Dialog – Dygtighed –  Dristighed. Samt der fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og selvstændighed.

Vi tilbyder

  • En speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
  • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
  • Et veludviklet tværfagligt miljø
  • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt

Vi leder efter en kollega som

  • Har mod på ledelsesopgaven
  • Er innovativ og interesseret i faglig udvikling
  • Er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
  • Har gode faglige og sociale kompetencer
  • Vil deltage i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for lungemedicin

Se funktionsbeskrivelse her.

 

Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktion i Horsens og Skanderborg Sundhedshus.  Afdelingen har i alt 68 sengepladser og årstidsvariede sengepladser fra november til maj. Afdelingen har et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet og stor ambulant drift. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi, desuden diagnostisk klinik. Dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens der drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er akuthospital.  Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

Undervisningsforpligtelse

Medicinsk afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 3 i lungesygdomme, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6,5 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, 13 introduktionsstillinger og 4 i KBU. Det påhviler overlægen at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde. Afdelingen har ansat en forskiningsansvarlig overlæge som dækker alle de medicinske specialer.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

 

Ansøgning

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller, og der udfyldes skema til faglig bedømmelse.  Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk, når ansøgningen og anden dokumentation fremsendes elektronisk.

Ansøgningsfrist 4. oktober 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. oktober 2022

 

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til overlæge Lise Svenningsen tlf. 78426702, overlæge Ayfer Topcu tlf. 78426692 eller chefsygeplejerske Hanne Gyldenløve tlf. 21780848.

 

Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på

www.Regionshospitalet-horsens.dk

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.